76206. lajstromszámú szabadalom • Jégkészítőgép

I ___ Megjelent 1920. éri március hó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76206. szám. XVIII/c. OSZTÁLY. Jégkészítő gép. KRAUSS FERDINÁND GÉPGYÁROS BÉCSREN. A bejelentés napja 1919 május hó 27-ike. Jelen találmány főleg háztartási cé­lokra való gép jégtuskók előállítására, melynél a hűtőkeveréket fölvevő hely­benállő dobban a hűtőkeverék által befö­dött jégrekeszek forgásba hozatnak. A helytálló dobbal és a hűtőkeverékbe ágyazott és forgatható rekeszekkel föl­szerelt ismert jéggépekkel szemben a je­len találmány szerinti jégkészítő gép ab­ban különbözik, hogy a hűtőkeverék át­kavarására egy e célra alkalmas beren­dezés van létesítve, ami igen ejlőnyös, mivel a hűtőkeverék jobb átkavarása a jégképződést gyorsítja. A hűtőkeverék átkavarását nemcsak a jégrekeszek és az azokat hordó karok is­mert forgása hozza létre, hanem a talál­mány értelmében csavarfölületü szár­nyak is., melyek a jékrekeszeket hordó karok végein és lehetőleg a dobfenék kö­zelében a függélyes géptengelyre vannak szerelve. Ezen így elrendezett csavarszórnyak célja különösen az, hogy a hűtőkeverék­nek a fenék felé sülyedő és itt lerakodó szilárd részei, például több alkatrészből ;illo hűtőkeverékek részei föllökessenek és a hatás kifejtésére visszavezettesse­nek. A gép további előnye abban rejlik, hogy az ismert berendezésekkel szem­ben a jégrekeszek nincsenek egy átmérő irányában egymásmögött, hanem a dob­keresztmetszetnek két egymással párhu­zamosan szemben álló húrja irányában egymásmelleit vannak a dobban elhe­lyezve, miáltal a dobtér jobban van ki­használva, a jégrekeszek nagyobbak le­hetnek és a hűtőkeverék mennyiségében megtakarítást érünk el. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja van föl­tűni et ve. Az 1. ábra a jéggépnek a jégrekeszekkel párhuzamosan vezetett függélyes met­szete és a 2 ábra a jégrekeszekre merőlegesen vezetek függélyes metszete; a 3. és 4. ábra a jéggép vízszintes met­szetei az i. ábra A—B illetve a .?. ábra C—h vonala! szerint. Az (1) lábakon szilárdan álló (2) dobban a (3) tartón és (4) tömszelencén átmenő (5) tengely forgathatóan van ágyazva, mely a (6) tengely és a (7, 8) kúpkerekek segélyével hajtható. A (6) tengely kézi forgattyú vagy egy kis mótor segélyével forgattatik. Az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents