76203. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a szemafor zsinórjának vezetésére

Meg-jelent Jí)20. évi március lió 3.1-en. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 7620B. szám. Va 2 OSZTÁLY. Berendezés a szemafor zsinórjának vezetésére. HA MZ A JÓZSEF LAKATOS ÉÍRSEKIJVÁBON. A bejelentés napja 1919 március hó 3-ika. .Jelen találmány tárgyát a szemafor zsi­nórjának vezetésére szolgáló berendezés ké­pezi, mely úgy egyenesekben, mint kanya­rokban igen előnyösen alkalmazható. Emel­lett a berendezés egyszerű, olcsó és bárhol könnyen fölszerelhető, miáltal a többi ha­sonló szerkezetekkel szemben jelentős elő­nyökkel bir. A találmány áll lényegében a sinek mel­lett elhelyezett állványon keresztüldugott, az állvány mindkét- vagy csak eg3ik olda­lán túlnyúló, egyenes- vagy szögben meg­hajlított szárral biró fémrudacskából, melyen a szemafor zsinórját tartó csigák nyugsza­nak, valamint ezen rudacskára rászerelt fémkarika, vagy fémkeretből, mely a csigá­kat körülfogja és helyzetükben rögzíti, a­mellett pedig a zsinórnak a csiga vezető­hornyából való kiesését megakadályozza. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­daképen fölvett foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az: 1. ábra az egy csigapárral biró és bal­kanyarban elhelyezett berendezés elölné­zete, a 2. ábra a fémkarika távlati képe, a 3. ábra az egy csigapárral biró és egye­nesben elhelyezett berendezés elölnézete, a 4. ábra az egy csigapárral biró és jobb­kanyarban elhelyezett berendezés elölnézete, az 5. ábra a két csigapárral biró és egye­nesben elhelyezett, berendezés elölnézete, a 6. ábra a két csigapárral biró és jobbka­nyarban elhelyezett berendezés elölnézete, a 7. ábra a két csigapárral biró és balka­nyarban elhelyezett berendezés elölnézete és végiil a 8. ábra a berendezés oly foganatosítási módja, ahol az állványt egy sindarab ké­pezi. A sinek mentén elhelyezett és rendszerint csőből készült (a) állványon a (b) fóm­rudacska van keresztüldugva, mely a sze­mafor zsinórját vezető (c) csigákat tartja. A (b) fémrudacska aszerint, amint egy vagy két csigapárt tart, az állványnak csak az egyik, vagy pedig mind a két oldalán túl­nyúlik. Ezen fémrudacskára a (c) csigapá­rokat körülzáró (d) fémkarika, vagy fém­keret van szerelve, melyet az (e) félcsavar­anya segélyével az állványhoz rögzítünk. Ezen (d) fémkarikáknak belső falából az (f) nyúlványok állanak ki, melyek a (c) csigák testét olymódon veszik körül, hogy azok forgását nem zavarják, amellett azonban a szemaforzsinórnak a csigák vezetőhornyából való kiesését meggátolják.

Next

/
Thumbnails
Contents