76191. lajstromszámú szabadalom • Boltív magas hőmérsékletű gázok vezetőcsatornái számára

.Mfc(rieieiit lii20 évi március ho ál-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 76191. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Boltív magas hőmérsékletű gázok vezetőcsatornái számára. BOCK FRIGYES KERESKEDŐ BEUTHENBEN ÉS SCHIPP FERDINÁND GÉPMESTER GLEIWITZBEN. A bejelentés napja 1919 junius hó 10-ike. Ismeretes, hogy magas hőmérsékletű gázo- | kat vezető csatornák boltívei a hő behatása következtében igen gyorsan szétroncsoltatnak, amennyiben a boltívek téglái a hő által leg­jobban kitett helyeken elégnek és így egy­máson való tartásukat mindinkább elvesztik úgy, hogy a boltív beszakadásának veszélye bekövetkezik. Ezáltal folytonos üzemszünetek állnak elő, hogy a rövid időközökben szük­ségessé váló javítási munkák elvégezhetők legyenek. Ezek a hátrányok különösen kazán­befalazások boltíveinél, generátorkamráknál és a martinkemencék és egyéb olvasztó kemencék gázvezetékeinél lépnek föl és pedig különösen oly fűtőberendezéseknél, melyeknél a tűzálló kövek a hő behatása alatt többé­kevésbbé meglágyulnak és a hőmérséklet­változások által megrepedeznek. A hőmérsék­letváltozások más körülmények pl. nedvesség időszakonkénti behatásának következménye is lehetnek. Hogy már most magas hőmérsékletű köze­geket vezető csatornák boltíveinek, az anyag­veszteség dacára, hosszabb élettartamát biz­tosítsuk, illetve azt az időt, melyen belül a újból ki kell javítani vagy meg kell újítani meghosszabbítsuk, a jelen találmány tárgyát alkalmazzuk, mely abban áll, hogy a boltív­| téglák nincsenek sima oldalfölületekkel el­látva, hanem azok egyszerűen vagy több­szörösen fogszerűen egymásba nyúlnak és így egymást támasztják úgy, liogv az ily boltív önmagában is meg van merevítve. Ezáltal a boltív előállítása is egyszerűbb lesz, mivel a boltív íve ezen kövekből min­den más - segédeszköz nélkül összeállítható. Minthogy a boltív még akkor is tart, ha a hő hatása alatt egészen a fogszerű egy­másbakapaszkodás helyéig szét van rombolva, a fogszerú egymásbakapaszkodást a hő be­hatásától lehetőleg távol helyezzük el; a csatornánál tehát lehetőleg fölül és meg­fordítva ha a hő fölülről hat úgy a fogszerű egymásbakapaszkodás lehetőleg mélyen he: lyezendő el. A csatolt rajz egy ábrája egy martin­kemence kemencefelőli részét metszetben mutatja, mig a 2. és 3. ábra a boltív egy részének távlati nézete. Az 1. ábrán az (a) és (b) gáz- és lég­kamrák boltívei a találmány szerint vannak berendezve, amennyiben a boltív oly (c) kövekből áll, melyek fogszerűen vagy horony-és lécszerűen egymásba nyúlnak. Ha a boltív szimmetrikus voltát kívánjuk, akkor a (d) formakövet mindkét oldalon látjuk el lécekkel.

Next

/
Thumbnails
Contents