76166. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víztiszta, gyantaszerű oldható kondenzációs termének előállítására phenolból és formaldehydből

Megjelent 19 20 éri március bó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 76166. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás víztiszta, gyantaszerű oldható kondenzációs terméknek előállítására phenolból és formaldehydbfil. PETER EDE GYÁROS ÉS WANNACK ARTHUR MÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 11-ike. Gyantaszerű kondenzációs termékeknek termelése phenolból és formaldehydből ás­ványi 8avaknak, nevezetesen sósavnak vagy kénsavnak behatása segélyével ismeretes. Azonban ezen ismeretes eljárások szerint termelt termékek szine sötét vagy pedig rövid idő múlva sötét szint (után sötétednek) kapnak, szaguk kellemetlen, csak alkohol­ban, acetonban és hasonló folyadékban old­hatók, olajokban oldhatatlanok és ezzel szem­ben a lakk- és festékárúiparban a nem utánsötétedő és olajokban is oldható gyan­ták birnak különös jelentőséggel. Jelen találmány tárgya oly eljárás víz­tiszta és szagtalan gyantaszerű termékek­nek phenolból és formadehydből való elő­állítására, melynél katalyzátor gyanánt még nagyobb mennyiségű ásványi savat haszná­lunk, mint az ismeretes eljárásoknál, anél­kül, hogy a keverék erő&ebben forrna föl és azonkívül oly gyantaszerű, víztiszta ter­mékeknek előállítására vonatkozik, melyek nemcsak alkoholban és acetonban, hanem benzolban, széntetrachloridban, terpentinolaj­ban és zsíros olajokban is oldhatók. A találmány szerinti eljárás lényege ab­ban áll, hogy a formaldehyddal kevert phe­nolokhoz bizonyos mennyiségű vizet keve­rünk, mely a phenolmennyiséggel megköze­lítően egyenlő, miáltal még túlnagy mennyi­ségű sav pl. sósav hozzáadása esetén is a reakció sokkal csendesebben megy végbe, mint az eddig ismeretes eljárásoknál. Miután a fenéken leülepedő megolvadt gyantaanyagtól a fölösleges vizet elválasz­tottuk, a gyantaanyagot a vízben többször fölforraljuk és ezután a vízmaradék és a phenol eltávolítása céljából hevítjük. Eredmény gyanánt teljesen víztiszta gyan­tát kapunk. Ezen gyanta azonban csak al­koholban oldható. Ha kívánatos, hogy a ter­mék olajban is oldódjon, akkor a kiforrt folyékony gyantaanyaghoz még terpentin­olajat keverünk. Ezen eredményt nemcsak phenolnál és formaldehydnál kapjuk, hanem nyers kar­bolsav, kresolsavval kevert paraformalde­hydnál és trioxmethylennél is, mimellett a termelt gyanták sokkal világosabbak, mint az eddig ismeretes eljárások szerint előállí­tott gyanták. Azonkívül az ismeretes eljárások szerint előállított gyantáknál föllépő kellemetlen szag kiküszöböltetik. A találmány szerinti eljárás egy példa­képem foganatosítási módja a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents