76093. lajstromszámú szabadalom • Dugóvágógép

Megjelent 1«1. évi március tio 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76093. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Dugóvágógép. TESTMANN EMMÁNUEL VIGGO GÉPMESTER KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1919 április hó 3-ika. Elsőbbsége 1918 április hó 24-ikc. Jelen találmány tárgya dugóvágógép forgó körkésekkel és patronokkal, me­lyek a dugódarabot a vágás alatt fogva­tartják, mely dugóvágógép abban külön­bözik az ismert basonló gépektől, hogy a parafadaraboknak a patronokhoz való hozzávezetése önműködőlég történik. A parafadarabok hozzávezetését oly karok végezik, melyek a parafadarabot egy táp. lálóvályuból vagy hasonlóból kapják és mikor a parafadarab a karok között van, együtt mozognak, ellenben külön­külön mozognak azután, miután a para­fadarabot átadták a tartó patronoknak, amelyek a parafadarabot megtartják, míg az a forgó körkéshez vezetődik, mely azt a kivánt kúpos vagy pedig hengeres alakra vágja A találmány fölöleli továbbá a hozzá­vezető karok mozgatására, valamint a tartó patronoknak a késhez képest való mozgatására szolgáló szervek elrende. zését. A találmány egyik példaképem foga­natosítási alakjában a rajzon van föltűn­tetve és pedig az 1. ábra mutatja a dugóvágógép fölső részét fölülnézetben, a 2. ábra ugyanazt elölnézetben, ahol azonban egyes részek nagyobb érthetőség kedvéért el vannak hagyva, a 3. ábra a gép fölső részének egy darab­ját jobbról nézve, a 4. ábra az egész gépet kisebb léptékben balról nézve mutatja, míg az 5. ábra részletet mutat. (1) a gép állványa (4. ábra), amelyben a (2) tengely van ágyazva, az állvá­nyon fönt alkalmazott keret, amelyen a gép fölső része van megerősítve és amely az állvány (4) asztallemezén van beállít­hatóan rögzítve. A (4) asztallapon van ágyazva az (5) tengely, mely a (6) tárcsa­alakú kést, a (8) elektromotor vagy más energiaforrás (10) szíja számára való (7) szíjtárcsát, valamint a (9) szíjtárcsát vi­seli, amelyik által a tengely forgása a (11) szíj közvetítésével a (2) tengelyre át­vivődik. Ez utóbbi hajtja a gép külön­böző, alább részletesebben leírandó szer­veit. (12) a (3) kerettel a (13) csapok (5. ábra) segélyével és a (14) állitócsavarral összekötött keret. A (13) csapok a (3) ke­ret hátsó keretdarabjaiban levő lyukakon at vannak vezetve és a (12) keret a (90) állítócsavar (5. ábra) segélyével ide-oda tolható. A (14) állítócsavarok csavar.

Next

/
Thumbnails
Contents