76066. lajstromszámú szabadalom • Szíjkapocs

Megjelent 1920. évi március hó 420-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76066. szám. VI/d. OSZTÁLY. Szíjkapocs. HERING KERESZTÉLY MÁZOLÓ BARMENBEN. A bejelentés napja 1919 február hó 3-ika. Jelen találmány* tárgyát szíjkapocs ké­pezi valamely szíj, különösen papirszö­vésű szíj két végének összekötésére. Az eddigi használt szíjkapcsok nem biztosí­tották eléggé a szíjvégek összetartását. Ezek a szíjvégek többnyire kiszakadnak, amiáltal az egész szíj könnyen megrövi­dül. Ezeket a hátrányokat a találmány tárgyával elkerüljük. A találmánybeli szíj­kapocs lényegében egy csatból áll, ame­lyen a szíjvégeket keresztülhúzzuk, mi­mellett a csaton szorítólemez van elren­dezve, mely a csatban már önmagukban rögzített szíjvégeket tökéletesen bizto­•sítja. Az új szíkapocs a csatolt rajzon példa­kép vett foganatosítási alakjában az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán fölülnézetben és a 3. ábrán hosszmetszetben van föltün­tetve. A kapocs a (b) csatból áll, mely az (1, 2, 3) hosszágakkal és a (c) harántágakkal bir. A középső hosszágon a (d) csavarok vannak elrendezve, amelyekre az (ej^ szo­rítólemez van fölhúzva, amely az (f) csa­varanyák segélyével leszorítható. Az (a) szíj végeket az 1. ábrából látható módon a középső (2) hosszág köré hurkoljuk és a szíjra gyakorolt húzás folytán részben a (2) hosszághoz, részben pedig az (1) és (3) hosszághoz szorul, mimellett a szíjvé­gek a csatban beállíthatók. Biztosításuk a rácsavart (e) szorítólemez segélyével történik. Szabadalmi igény. Szíj kapocs, jellemezve három- vagy négyágú csat által, amelyen csavarok segélyével szabályozható szorító­lemez van elrendezve. (1 rajxlap melléklettel.) Pallos nyomda, Bidapeet.

Next

/
Thumbnails
Contents