76041. lajstromszámú szabadalom • Kettőnél több lefelényíló szeleppel ellátott hengerfej explóziós mótorok részére

Megjelent 1920. évi március lió 337-én. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 76041. szám. V. d/2 OSZTÁLY. Kettőnél több lefelé nyíló szeleppel ellátott hengerfej explóziós mótorok részére. NATIONAL AUTOMOBIL-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-OBERSCHÖNEWEIDEBÉN. A 73171. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918 junias hó 21-ike. Elsőbbsége 1917 április hó 3-ika. A találmány tárgyát a törzsszabada­lomban védett elrendezés tökéletesbítése képezi, mely abban áll, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken a hegesztési var­ratokat lehetőleg magasan rendezzük el. Ennek elérésére a hengerfeneket a talál­mány értelmében a két oldalról a közép felé emelkedően (tetőalakban) képezzük ki. Az explóziós mótorok hengereinek ilyen tetőalakban kiképezett külső he­gesztőfölülete a varrat igen könnyű he­gesztését teszi elérhetővé és pl. négy vagy több gáz- és szelepvezetéknek szo­rosan egymás mellett való elrendezését engedi meg. Ezenkívül a közép felé tetőalakban emel­kedő hegesztési fölület bő hűtöcsatornák kimunkálását teszi lehetővé, melyek meg­növelt hűtőfölületek következtében a sze­lepülések jobb hűtését teszik lehetővé. Egyúttal a hengerfenék a középen maga­sított bordák által kisebb súly elérése el­lenére nagyobb mértékben merevíttetik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja van föltün­tetve. Az 1. ábrán a henger, valamint a gáz- és szelepvezetékek hosszmetszete, a 2. ábrán a hengernek erre merőleges hosszmetszete, a 3. ábrán a hegesztetten hengerfödél fö­lülnézete látható, ahol a bemunkált csa­tornák pontozottan vannak jelölve. A 4. ábrán a hegesztési hely fölött az x—y irányban a gáz- és szelepvezetéke­ken (szelepszekrényeken) át vett metszet és az 5. ábrán a hegesztetlen szelepszekrény hegesztési helyének fölülnézete van föl­tüntetve. A rajzon (a és a') a szelepszekrénye­ket, (b) a közép felé emelkedő hengerfene­ket, (c és c') pedig a magasított henger­fenékbe bemunkált hűtőcsatornákat jelöli. A hengerfenék ezen kiképzése különö­sen tömeggyártásra alkalmas, mert a hengerfenék sajátos bordakiképzése foly­tán legegyszerűbb módon odorban állít­ható elő, úgy, hogy a gyártás az eddigi­nél olcsóbb, amennyiben az ismert kivite­leknél a bordákat a telt hengerköpeny­ből kellett kimunkálni.

Next

/
Thumbnails
Contents