75963. lajstromszámú szabadalom • Igen brizans biztonsági robbantóanyag és eljárás annak előállítására

I Megjelent 1920. évi február hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75963. szám. XlX'g. OSZTÁLY. Igen brizans biztonsági robbantóanyag és eljárás annak előállítására. TITANIT (CEIPEK MÓDSZERŰ) MAGYAR BIZTONSÁGI ROBBANTÓANYAG RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTI CÉG, MINT CEIPEK NORBERT NYUGALMAZOTT GYÁRIGAZGATÓ BÉCSI LAKOS JOGUTÓDA. A bejelentés napja 1907 április hó 2-ika. Ammónium,sóból kiváltképpen ammo­niumnitrátból, mint lényeges alkatrészből ós egy „gerjesztő" gyanánt szolgáé anyagból, mint anilinnitrátból vagy más efféléből álló biztonsági robbantó anya-' gok aránylag nagyfokú robbanólég biz­tonságot nyújtanak úgy, hogy kőszénbá­nyákban foganatosított robbantó mun­káknál a robbanólég és szénpor meggy.u­ladása ellen nagymérvű biztonságot érünk el. Beható kísérletek útján megállapított tam, hogy trinitrotoluolnak 85—88% ammoniumnitrátból és 15—12% anilin­nitrátból álló biztonsági robbantó anyag­hoz való hozzáadása útján ennek brin­zanciája fokozódik, annélkül, hogy rob­banólégbiztonsága ez által csökkenne úgy, hogy az említett hozzátétel által a biztonsági robbantóanyag robbanólég iránti aránylagos veszélytelenségének megtartása mellett nagyobb hatásfokot mutat. Ami a mermyiségarányt illeti, melyben a trinitrotoluolnak a szóban forgó rob­bantóanyag összetételében részt kell ven­nie, megállapítottam, hogy 6—10 súly­rész trinitrotoluol ós 94—90 súlyrész (85—88% ammoniumnitrátból és 15—12% anilinnitrátból álló) robbantó anyagke­verék az említett irányban jó eredményt biztosít. A találmány tárgyát tevő nagyobb trinzaneíával bíró biztonsági robbantó­anyagnak előállítása céljából az ammo­niumsalétromot a gerjesztő gyanánt szol­gáló amilinnitráttal fadobban szabadon gördülő golyók segélyével bensően össze­keverjük és az így nyert keverékhez az­tán az említett arányban a trinitrotoluolt szintén a dobban hozzá keverjük. Szárí­tás után a képződő anyagot papirhü­velyekbe tölthetjük, illetve töltényekké alakíthatjuk. Szabadalmi igények: 1. Fokozott brizanciával bíró biztonsági robbantó anyag, mely gerjesztő gv'<•.­nánt anilinnitrátot tartalmazó ammo­niumnitrátrobbantóanyagnak trinitrq­toluollal való keverékéből áll. 2. Az 1. alatti nagy brizanciájával bíró

Next

/
Thumbnails
Contents