75868. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fából való léghajókhoz és léggömbökhöz alkalmas hézagmentesen záró szelepgyűrűk, továbbá tömör keretek, tárcsák és effélék előállítására

^Megjelent 1920. évi január hó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75868. szám. V/h. OSZTÁLY. Eljárás fából való, léghajókhoz és léggömbökhöz alkalmas, hézagmentesen záródó szelepgyűrük, továbbá tömör keretek, tárcsák és effélék előállítására. LUFTSCHIFFBAU SCHÜTTE-LANZ CÉG MANNHEIM-RHEINAUBAN. A bejelenés napja 191$ május hó 14-ike. A léghajók és léggömbök gázcelláinak elzárására szolgáló, nagy átmérőjű sze­lepgyűrűknek lehetőleg csekély súllyal kell bímiok és emellett biztonságot kell nyúj­taniok a vetődés ellen. Minthogy fémből túlsúlyosak lennének, azért az ilyen gyű­rűket eddig egymáshoz képest eltolt illesz­tésiekkel összeenyvezett faszegmensekből állították elő és azután azokat az eszterga­padon a kívánt alakra munkálták meg. Az ekként összeillesztett fagyűrűk sok hulla­dékkal járó megmunkálásuk után nem nyújtanak biztonságot az alak állandósága tekintetében akkor, ha bizonyos favastag­sógon alul maradnak, mely vastagság azonban természetesen nagyobb súlyt is eredményez bekötve és pedig olyan súlyí, mely a fémgyűrűkéhez meglehetősen kö­zel jár. Hogy a fából való szelepgyűrűket igen vékonyra és így könnyűre is készíthessük és mégis elég ellenállóak is legyenek, a találmány szerint a következő eljárást al­kalmazzuk: A gyűrűket egymásra tekeiv cselt faszalagsávokból alkotjuk, amelyeket megfelelően előkészített deszkákból vá­gunk ki és amelyeknek végeit u. n. rátol­dás útján akként gyöngítjük, hogy azok egymásra ragasztva tetszőleges hosszú és * mindenütt egyenlő vastagságú faszalagot szolgáltatnak. A mellékelt rajzon a találmány szerinti eljárás foganatosítási módjai és az ehez alkalmas berendezések vannak föltün­tetve. Az 1. ábra a faszalagból alkotott gyűrűk előállítására szolgáló berendezést fölül­nézetben, a 2.. ábra pedig oldalnézetben mutatja. A forgatható (a) dobra föltekercselt (b) faszalag külső végét késszerűen megélez­zük és a forgatható (d) tárcsa (c) nyaka köré fektetjük, addig, amig csak a szalag vége a faszalagnak azt érintő részével össze nem enyvezhető. Ezután a faszala­got belső (e) oldalán enywel kenjük be és a szalagot a (d) tárcsa forgatása útján an­nak (c) nyakrészére tekercseljük. A fa­szalag feszültségét az (a) dob megfelelő fékezésével idézzük elő, lehet azonban erre a célra az (a) dob és a (d) tekercselő tárcsa közé iktatott feszítő készüléket is alkalma/ami. Miután; a föltekercselt fa­szalag révén a munkadarabot a kívánt

Next

/
Thumbnails
Contents