75841. lajstromszámú szabadalom • Ugráló gránát

Megjelent évi Január hó g8-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. 1 . SZABADALMI LEÍRÁS 75841. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Ugró gránát. AKTIENGESELLSCHAFT MIX & GENEST, TELEPHON- UND TELEGRAPHENWERKE CÉG BERLIN-SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 2-ika. Elsőbbsége 1915 december hó 16-ika. A jelen találmány ugró gránátok ja­vítását és egyszerűsítését célozza. Ugró gránátoknak azokat nevezzük, melyek lecsapódás után a lecsapódási helyről föl- és attól elugranak. Egy ilyen gránát a mellékelt rajz 1. ábrájában van szemlélteivé. A gránát az egymással összecsavarolt, a tulajdonképeni gránáttestet alkotó (b, c) részekből és az (a) mozsárfejből áll, miely a gránát testét részben kö­rülfogja. A gránáttest az (x) rob­bantótöltetet tartalmazza, a gránát" és mozsárfej közötti tér pedig a (k) hajtótöl­tetet. Ezt a gránátot, ismert módon, cső­ből vagy mint a szemléltetett esetben (q) botról sütik el. Lecsapódásnál az ismert (f) csapódó gyújtó a (h) és (i) részek útján a (k) haj­töltetet gyújtja meg és ez a gránátot a fe­nékben maradó (a) mozsárfejből, lecsapó­dási helyről ellövi. A (k) hajtótöltet meg az (n) csőben foglalt (t) késleltető tűz­szerelegyet gyújtja meg, az u. n. időzet­gyújtót úgy, hogy az (x) robbantótöltet csak rövid idővel a visszalökési ntán dur- j ran el, aiz (1) robbantó csappantyú köz­vetítésével. •Egy fönnálló előírás szerint az (1) rob­bantó csappantyút'a nagy robbanási ve­szély folytán szállításnál el kell távolítani és csak a gránát rendeletetési helyén sza­bad behelyezni. Behelyezés céljából azon­ban a robbantó csappantyút az (a) mo­•zsárfejen, a (k) hajtótölteten és a gránát fölső (b) részén kell átvezetni. .Emellett a (k) hajtótöltetet külön tartályban kell el­helyezni hogy a szabad bevezetési nyílá­sokon át ki ne ömölhessék; ezt követőleg a robbantó csappantyút a (t) időzetgyúj­tót tartalmazó (n) csavarral kell rögzíteni, a gránátot elzárni és végül az (f) csapódó gyújtót az (a) mozsárfejbe becsavarolni. Azonkívül az (a) mozsárfejet már eleve is kell biztosítani a (b) gránátról való korai leesés ellen. Mindezeket a hátrányokat az (a) mo­zsárnak a (b) gránáttal (d) összekötő szerv útján való összekapcsolásával kü­szöböljük ki. Ez a szerv, amely az (u) he­lyen (2. ábra) gyengítve van és (v) nyílá- . sokkal van ellátva, elzárja a (k) hajtótöl-

Next

/
Thumbnails
Contents