75780. lajstromszámú szabadalom • Eljárás betétes szalag- vagy zsinórszerű árúnak lapos kötőgépeken való előállítására

Megjelent 1920. évi január hó 12-én. _ magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 75780. szám. XIV/b. OSZTÁLY. \ Eljárás betétes szalag- vagy zsinórszerű árúnak lapos kötőgépeken való előállítására. PFOTENHAUER HORST GYÁROS FRANKENRERGBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 22-ike. Elsőbbsége 1918 április hó 8-ika. Az ismeretes kötött zsinórok és heve­derek, melyek a bőrből készült kör- és lapos keresztmetszetű szíjak helyett al­kalmaztatnak, azzal a hátránnyal bírnak, hogy a kötött fonal csekély tartóssága folytán húzási szilárdságuk is csekély és hogy a használatban, különösen gépüzem­ben, nyújtások következtében ismételt megrövidítést igényelnek. Finom, simu­lékony fémszál hozzáadása által, mely a munkaszállal egyidejűleg fonható be, si­került ugyan ily kötött szíjak szakitási szilárdságát fokozni, nyujthatóságuk azonban csak lényegtelen mértékben csökkent. Közielfekvőnek látszott ezen a hátrányon merev betét alkalmazásával segíteni, mely betétet a szövet eléggé közrefogta, hogy a kicsúszást megakadá­lyozza. Ezen célra hiányzott azonban az alkalmas eljárás. A jelen találmány ezt a hiányt pótolni akarja és oly eljárásra vonatkozik beté­tes szalag- vagy zsinórszerű árúnak la­pos kötőgépeken való előállítására, mi­mellett két egymással szembenálló fonal­vezető minden tűhöz egyidejűleg munka­szálakat vezet, melyek a szán minden lö­keténél a hozzávezetett betétet fölváltva körülzárják. A munkamenet nem különbözik egy tömlő- vagy jobb- és balkötésű szövetnek lapos kötőgépen eszközölt közönséges elő­állítási módjától, amikor ugyanaz, a fo­nalvezető két fonalat vagy szálat vezet. Azáltal azonban, hogy a fonalak két egy­mással szemben álló fonalvezetőn vannak elosztva, megvan annak a lehetősége, hogy a szemképzésinél betétet körülzár­junk és ezt a képzett árúval a szokásos lehúzó eszközökkel egy, a tűágy fölött elrendezett orsóról vagy görgőről mecha­nikai úton a munkamenet előhaladásához képest lehúzzuk. Az eljárás drót-, gumi­stb. betétes árúra alkalmazható. Az új eljárást a csatolt rajz nyomán például a tömlőszerű árú kötésére ismer­tetjük. Az 1. ábra egy lapos kötőgép két tű­ágyát mutatja keresztmetszetben az egy­mással szembenálló két (a) és (b) fonal­vezető aldalnézetével. A fölülről (a) és (b) közé bevezetett (c) betétet az (a)-ból jövő fonal a (d) tűk által képezett sze­mek segélyével bezárja. A szemeknek a szembenálló (e) tűk segélyével való ké­pezésnél a (b)-ből jövő fonal zárja be a betétet < A 2. ábra a szemvázat elölnézetben mu-

Next

/
Thumbnails
Contents