75773. lajstromszámú szabadalom • Eljárás híg savakban nehezen oldódó csersavas kálciumvegyület előállítására

Megjelent 1920. évi január hó 12-én. i magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 757 78. szám. IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás híg savakban nehezen oldódó csersavas kálciumvegyület előállítására. KNOLL & C° CÉG LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napja 1916 január hó 11-ike. Már régóta irneretes, hogy a dizenreria némely fajtájánál kezelésénél a tanninké­szítmények jól beváltak. Hatásuk valószí­nűleg a csersavnak részben cserző és rész­ben fertőtlenítő tulajdonságán alapszik. Üjabban az is kitűnt, hogy a mész és a kálciumnak sói exsudatumgátló és az edé­nyeket szűkítő tulajdonságuknál fogva bi­zonyos tekintetben specifikus hatást mu­tatnak a dizentéria kezelésénél. Ennek folytán ideális kézelés volna el­érhető a kálcium csersavval való vegyü­letének alkalmazásával .Az elmélet szerint lehetséges két sőt már előállították és az irodalomban ismertették, ezek: a neutrá­lis csersavas mész -Ca (C14H909)2 és a bázisos csersavas mész -Ca (OH) (C14H909)1. Gmelin-Kraut, Handb. der org. Chemie, 4. kiadás, IV. kötet, 1. rész (1862) 891, 1.; Merck's Index, 3. kiadás, 1910. 69 1. („Calcium tannincum.") A neutrális só könnyen oldódik híg sa­vakban és nagyon kellemetlen íze van. A bázisos sónak jobb az íze, azonban fris­sen leválasztva vagy alacsony hőmérsé­ken szárítva, szintén könnyen feloldódik híg savakban. A dizentéria kezelése azonban legcélsze­rűbben olyan készítménnyel történhetnék, amely a gyomornedvben nehezen oldódik és a bél egész hosszában meszet és cser­savat ad le. Mi már most azt találtuk, hogy a bázi­sos csersavas kálcium híg savakban ne­hezen oldhatóvá válik, ha azt magában hosszabb ideig magasabb hőmérsékletekre hevítjük. A jelen eljárás szerint előállított készítmény tehát megfelel az említett föl­tételeknek. Példa. Az ismert eljárás szerint előál­lítható bázisos csersavas kálciumvegyüle­tet a levegőn való szárítás után kb 6 órán át, azaz annyi ideig hevítjük, mintegy 140 —150° C-nál, míg az savban nehezen oldhatóvá válik. Az időtartam és a hőmérséklet tág ha­tarok között változhatik. A fönti adatok gyakorlatilag célszerű eljárásnak felel­nek meg. Ez a csersavas kálciumvegyület szür­késbarna por. Vízben oldhatatlan, híg sa­vakban nehezen oldódik; alkoholban és acetonban, úgyszintén éterben, kloroform­ban, benzinben, benzolban, toluólban és

Next

/
Thumbnails
Contents