75747. lajstromszámú szabadalom • Távjelzőkészülék légi járművekhez, mellyel az utas a vezetővel a követendő irányt közölheti

Megjelent 1ÍJÍ20. évi január hó 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75747. szám. VII/j. OSZTÁLY. Távjelzőkészülék légi járművekhez, mellyel az utas a vezetővel a követendő irányt közölheti. WERKSTÁTTEN FÜR PRÁZISIONS-MECHANIK U OPTIK, CARL RAMBERG CÉG RERLIN-FR1EDENAURAN. A bejelentés napja 1918 február hó lS-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 2-ika. A két személyt hordó repülőgépeknél a » vezető főképen a motor kezelését és a kormányzást végzi, míg az utas feladata a terep megfigyelése. Minden az iránytű, térkép, vagy az időjárásváltozások meg­figyeléséből eredő menetirányyáltozáso­kat, tehát gyorsan kell közölni tudnia az utasnak a repülőgép vezetőjével. Azonban működő motor mellett a hanggal való köz­lekedés majdflem lehetetlen úgy, hogy eddig kénytelen voltak jelbeszédet hasz­nálni. Ezen időtrabló és könnyen félre­értésekre vezető eljárást küszöböli ki a találmány tárgya. A találmány szerint a repülőgépben az (T) iránytű (H) tokja (1. és 2. ábra) van forgathatóan fölállítva. Ez utóbbi a (W) tengely révén az utas ülése előtt, az (R) szélrózsa fölött elrendezett (Z) mutatóval úgy van összekötve, hogy a (W) tengely forgatásával a (Z) mutató és a (H) irány­tűtok egyenlő szögekkel, azonban ellen­tett irányban állíttatnak el. A (T) iránytű rózsájával szilárdan van • összekötve a (D) nyelv (1. és 2. ábra), mely két (F) és (F) kontatus között leng, amelyektől ve­zetékek vezetnek a repülőgép vezetőjének szemei előtt elhelyezett. A mutatómühöz (1. ábra). Ennél a (G) mutató függőlege­sen, szabadon lenghetően van fölfüg­gesztve. A mutató alúl a koncentrikusan görbített (E) vasrudat hordja, mely asze­rint, amint a (K) vagy (K') solonoid vonzza a mutatót jobbra vagy balra lendíti ki. A készülék működése a következő: A (B) gomb elforgatásával az utas a kiválasztott irányt a (Z) mutató révén az (R) szélrózsán beállítja. A (T) iránytű (H) tokja ezáltal ugyanoly szöggel, mint a (Z) mutató, de ellentett irányban mozog el úgy, hogy az iránytű rózsájával szilár­dan összekötött (D) nyelv az egyik, pi. (F') kontaktushoz fekszik. Az elem ílyként zárt áramköre az (F)kontaktustól kiin­dulólag a (K') solenoidon át záródik, mely gerjedvén, az (E) vasmagot behúzza és a (G) mutatót jobbra mozgatja. A vezető ebből látja, hogy mely irányban kell kor­mányoznia. Az ellenkező irányú kormány­zás esetén a (K) solenoid gerjed és a (G) mutató balra leng. Csupán ha a repülő­gép iránya megegyezik az utas által az (R) szélrózsán beállított iránnyal, válik a (K) solenoid árammentesse és tér vissza

Next

/
Thumbnails
Contents