75699. lajstromszámú szabadalom • Csiszoló, maró- és fúrókészülék

Mefuetent 11*20 evi február hó 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75699. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Csiszoló-, maró- és fúrókészülék. WIEDiMER JAKAB FRIGYES KERESKEDŐ BERNBEN. A bejelentés napja 1918 április hó 26-ika. Elsőbbsége 1917 november hó 20-ika. A jelen találmány esztergapad késtartó szánjára vagy gyalu- illetve marógép vagy efféle munkaasztalára való fölerősitésre «. szolgáló csiszoló, maró- és fúrókészűlékre vonatkozik, melynek a késtartó szánra, illetve munkaasztalra fölerősítendő talple­meze van; utóbbival egy reá keresztben elhelyezett vezető lemez van összekötve a vele párhuzamosan elrendezett munka­orsótokot hordó és csavarorsón magassági irányban kézzel elállítható szán vezeté­sére, mimellett a vezető lemez a talple­mezben ágyazott vízszintes csap körül forgatható és gyűrűálakú (T) keresztmet­szetű horonyban vezetett kampós csava­rok segélyével tetszőleges szög alatt be­állítható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két foganatosítási példáját tűnteti föl. Az 1—3. ábrák csavart (görbe) fölüle­tek megmunkálására való ilyen készülé­ket ábrázolnak, míg a 4. ábra egyszerű, csavart fölületek meg­munkálására való szerkezettel nem biró készüléket mutat. Az 1. ábra fölülnézet az orsótok és a forgási csap metszetével, a 2. ábra végnézet és a 3. ábra a talplemeznek és az orsótoknak 1. ábrához képest 90°-kal elforgatott síkkal való metszete. A 4. ábra végül az 1. ábrához hasonló fö­lülnézet, illetve metszet, ahol azonban a vezető lemez nem forgatható. Az (1) talplemezhez, mely a készidék fölerősítésére való (l1 ) hosszlyukkal és elektromotor, vagy segédhajtómű esetle­ges fölhelyezhetésére való (15) nyúlvány­nyal van ellátva, az (l2 ) lemez van hozzá­öntve. Ez a lemez tartalmazza az (1) talp­lemezre keresztben álló (16) vezető lemez (17) forgási csapjának csapágyát, mely vezetőlemez a T-alakú keresztmetszetű (161 ) gyűrűhoronyban eltolható (18) kam­pós csavarok segélyével tetszőleges szög alatt beállítható. A (16) vezető lemezben a (4) munkaorsótokkal szilárdan össze­kötött (3) szán a bronzból való (7) csavar­anyán a (b) csavarorsó segélyével kézzel eltolható és pedig az (5) munkaorsó hossztengelyére, merőlegesen. Ennek az eltolhatásnak az a célja, hogy az (5) mun­kaorsót bármely esztergapadon csucsmá­gasságra lehessen beállítani, míg a (16) vezetőlemez forgathatósága azt célozza, I hogy a szerszámpt, nevezetesen a maró-

Next

/
Thumbnails
Contents