75696. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 72541. 1. sz. szabadalomban védett, desztillálandó folyadékoknak, főleg gőzkazánok pótlólagos gázmentesítésére való eljárásnál a gőzveszteségek elkerülésére

Megjelent 1920Q. évi február hólO-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4 75696. szám. lV/i. OSZTÁLY. Eljárás a 72541. sz. szabadalomban védett, desztillálandó folyadékoknak, főleg gőzkazánok pótlólagos tápvizének gázmentesítéeére való eljárásnál a gőzveszteségek elkerülésére. SCHWABE VILMOS GÉPGYÁM IGAZGATÓ PMAG-KAMOLINENTHALBAN. A 72541. sz. törzszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentéi nap a 1917 julius hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 sieptember hó 20 ika. A jelen találmány a törzsszabadalom­nak megfelelő, folyadékok desztillálására és gázmentesítésére alkalmas eljárás és az, ennek foganatosítására való berende­zés különleges kiképzéséré vonatkozik. A találmány abból áll, hogy az (f) elgőzö­lögtetőben képződött gőzt, melynek ugyanaz a feszültsége, mint amilyen a (b) előmelegítő után kapcsolt (c) vá­kuumkamrában uralkodó feszültség, az előmelegítő főtésére használjuk föl úgy, hogy a folyadék az előmelegítőben közel forráspontjáig melegedik föl, de sohasem kerülhet ott elgőzölögésre, tehát belőle a gázok kiszívatásakor gőzveszteségek nem fordulhatnak elő. A mellékelt rajzon* a jelen találmány­nak megfelelő, folyadékok desztillálására és gázmentesítésére való berendezésnek egy foganatosítása példája van metszet­ben, vázlatosan föltüntetve. A (b) előmelegítőben lévő (a) csövön a lerajzolt nyíl irányában keresztülfolyó víz, a (d) csővezeték segélyével az (i) kondenzátorhoz és egy légszivattyúhoz kapcsolt (c) vákuumkamrába jut, ahol gázmentesíttetik, innen pedig, az (e) csövön át, az (f) elgőzölögtetőbe folyik, melyet a (g) csövön át bevezetett gőz fűt. Az (f) elgőzölögtetőben képződő gőz a (h) vízelkülönítőn halad keresztül, ahol vízteleníttetik, azután pedig, a találmány értelmében, a (b) előmelegítőbe jut, hogy ezt fűtse. Ezáltal az előmelegítőn keresz­tülfolyó folyadék közel forráspontjáig emelkedik föl anélkül, hogy ebben elgő­zölöghetne, úgy hogy a folyadékból, iU. a (c) kamrából a gázok kiszívatásakor gőzveszteség föl nem léphet. A (b) elő­melegítőből a gőz azután az (i) konden­zátorba jut. A (q) cső a (h) vízelkiilönítőben a gőz­ből eltávolított vizet az (f) elgőzölögtető alsó kamrájába vezeti vissza. Az itt le­ülepedő iszapos víz a (q) barométercsö­vön át vezettetik abból el. Az (i) kondenzátort, ha tiszta, pl. gőz­turbinákból származó kondenzátum áll rendelkezésre, bevezetőkondenzátorként, más eset ben, pl. ha nem tiszta tengervizet kell használnunk a hűtéshez, fölületi kon­denzátorként képezzük ki.

Next

/
Thumbnails
Contents