75675. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogének halogénszármazékainak előállítására kontaktus anyagok fölhasználásával

Meg-jelent 1919. évi december lió 20-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75675. szám. IVh/l. OSZTÁLY. EljáMs szénhidrogének halogénszármazékainak előállítására kontaktus' anyagok felhasználásával. PFEIFER IGNÁC MŰEGYETEMI TANÁR ÉS MAUTHNER NÁNDOR EGYETEMI M. TANÁR, MINDKETTEN BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 november hó 20-ika. Bizonyos szénhidrogének egyes halogé­nekkel megfelelő arányban keverve, mar közönséges hőfoknál is reakcióba lépnek, ilyen viszonyok között azonban a reakció szlnkiválás közben megy végbe, miáltal z kihasználás mellett nagyon egye­netlen összetételű, sokféle reakciótermék keletkezik. Knnek elhárítása céljából a szénhidrogéneket halogénekkel olyan arányban elegyítjük, amely arányban azok spontán nem egyesülnek. Ismeretes továbbá, hogy sima reakciók létesítésére az derjyeket sötét kisülési téren viszik keresztül, vagy pedig ultraibolya sugarak hatásának teszik ki. Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a föntemlített elegyek megfelelő kon­taktusanyagok használása mellett, 150— 500" C-nyi, hőmérsékletnél simára lépnek reakcióba, amikor is az elegyrészek ará­nyának megfelelően halogénben szegé­' i nyebb, vagy dúsabb vegyületek állítha­tok elő. Kontaktus-anyagok gyanánt fémek, % vagy fémsók alkalmazhatók, amelyek kö­zül elsősorban olyanok használhatók, amelyek két sorozatba tartozó vegyülete­ket alkotnak, mint amilyenek a vasnak, réznek, antimonnak és a többi sói. így például vaskloridot használva kon­taktusanyag gyanánt, előállíthatunk methánból és klórból, ezen két alkatrész viszonyához képest, túlnyomólag rncihil­klorid és diklórmethán, diklórmethán és kloroform vagy kloroform és tetraklór­methán elegyét, amelyek halmazállapo­tuk, illetőleg forrpontjaik szerint ismetr módon szétválaszthatok. Ha olyan elegyeket használunk, amelyek közönséges hőmérsékletnél napfény be­hatására szénkiváltás mellett egysűlnek, a spontán egyesülés indifferens gázokkal például nitrogénnel való hígítással kerül­jük el. Szabadalmi igények. I. Hljárás szénhidrogének halogénszár­mazékainak előállítására kontaktus anyagok fölhasználásával, jellemezve

Next

/
Thumbnails
Contents