75670. lajstromszámú szabadalom • Borotválókészülék a borotválókésekkel azonos kezelés lehetővétételére

Megjelent 1919. évi december hó 20-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75670. szám. Ill/b. OSZTÁLY. Borotválókészűlék, a borotválókéeekkel azono3 keselés lehetővé tételére. HESSEMER KARL MÉRNÖK NÜRNBERGBEN. A bejelentés napia 1918 november hó 18-ika. ElsSbbiége 1918 május bó 23-ika. Az eddig ismert borotválókészülékek­nek kivétel nélkül az a hátrányuk, hogy erős növésű szakáll számára nem hasz­nálhatók, mivel csakis a gyalunak meg­felelő egyenes vágást tesznek lehetővé nem használhatók a borotvakéshez ha­sonlóan szög alatt. Jelen találmány tárgya a jelzett hiányt kívánja kiküszöbölni, amennyiben a met­szési ívnek megfelelően elrendezett foga­kat a védőfésühöz képest ferdén alkal­mazzuk és a sajátságosan meggörbített fogantyú lehetővé teszi, hogy a készülé­ket úgy használjuk, mint a borotválókést, vagyis a vezetőfogakhoz képest ferdén vezethethessük, hogy a borotválókés jobb metszésének előnyét a borotválókészülék­kel is elérjük. A mellékelt rajzon a 1. ábra felülnézet, a ' 2. ábra a fogak nézete, a 3. ábra a meggörbített fogantyú távlati képe. A védőfésűhöz képest ferdén vannak el­rendezve az (a) fogak, (b) a meghajlított fogantyú, mely három (c d és e) részből | készül, hogy a borotválókéshez hasonió kezelés váljék lehetővé. Szabadalmi igények. 1. Borotválókészűlék a borotválókésekkel azonos kezelés lehetővé tételére, me­lyet az jellemez, hogy a metszési ívnek megfelelően elrendezett fogakat a vé­dőfésühöz képest ferdén alkalmazzuk és a fogantyú oldalt úgy van megnaj­lítva, hogy ezáltal a készüléket a bo­rotválókéshez hasonlóan használhat­juk, vagyis a vezetőfogaknak megfe­lelően ferdén vezethetjük azon célból, hogy a borotválókés jobb metszésének előnyét a borotválókészülékkel is el­érjük. k 2. Az 1. igényben védett, borotválókészü­lékek számára való berendezés fogana­tosítási alakja, a borotválókésekkel azonos kezelés lehetővé tételére, me­lyet az jellemez, hogy az oldalt hajlí­tott (b) fogantyú három (c, d és c) részből áll, azon* célból, hogy a b >; ot­válókéshez hasonlóan kezelhető alfckja legyen. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents