75635. lajstromszámú szabadalom • Vízkagyló

j Megjelent 1919. évi december hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75635. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Vízkagyló. LUKÁCS VILMOS MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 február hó 10-ike A jelen találmány tárgya öntött vas­ból, vagy sajtolt lemezből, vagy máseffé­léből öntés, hegesztés vagy sajtolás útján egybeépített, büzelzáróval ellátott víz­kagyló. A régi rendszerű kagylóknál a szenny­vizek lefolyásakor keletkező dugulást csak a kagyló leszerelése, illetve falbon­tással lehetett eltávolítani. Jelen rend­szernél a szűrő rúgékony, például gumi­tömítésen nyugszik és bajonetzárral vagy csavarmenettel van rögzítve, tehát bármi­lyen szerszámmal kivehető, mikor is a ki­folyási csőből közvetlenül csatornacsőhöz júthatunk (dróttal stb.) és a dugulást el­távolíthatjuk. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának példaképen vett foganatosítási alakja van föltüntetve, amelyen az (a) kagyló (b) vízzsákkal és (c) kifolyócsővel egvdarabban van készítve és amelybe az (f) tömítéssel és (e) szűrővel ellátott (d) lefolyási cső bajonetzár, csavarmenet vagy máseffélével van beerősítve, amely­berendezés együtt a szokásos bűzelzárót képezi, (g) egy falba épített levezető csa­tornát jelez. Az (a) kagyló széle részben befelé, részben pedig kifelé terjedő (h) peremmel van ellátva, amely hivatva van a kagy­lóba folyó víz vagy oda beöntött folyadé­kok szétfröccsenését megakadályozni. Erre rá van erősítve a kicserélhető, egy vagy több darabból készült, fából, asz­besztböl, gumiból vagy máseféléből való (k) perem, amely arra szolgál, hogy a rá­állított törékeny edények eltörését meg­akadályozza és magát a kagylót törés el­len védje. Az ekként készített vízkagyló előnyei, hogy a büzelzáró részét képező iszapfogó egybeépítése folytán nem kell falba épí­teni külön bűzelzárót. A kagylónak egy­szerű és egyöntetű szerelését érjük el az­által, hogy bármely építkezésnél, a kagy­lónak előzetes fölszerelése nélkül, a lefo­lyást a padlótól bizonyos magasságban előre elkészíthetjük és ennek folytán ezen új elrendezés útján a két csőnek egyszerű kitteléssel való tömítését érjük el. Megta­karítható továbbá mindenfajta mellék­munka és anyag. A (j) tisztítócsavar szokásos módon ki­sebb dugulás megjavítására és az esetleg összegyűlő zsír stb. leeresztésére szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents