75631. lajstromszámú szabadalom • Szagtalan vizelde

j Megjelent 1919. évi december hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75631. szám XXI/b. OSZTÁLY. Szagtalan vizelde. KISS JÁNOS GAZDÁSZ-GYAKORNOK NAGYÚJVÁROSPUSZTÁN. A bejelentés napja 1919 február hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát szagtalan vi­zelde képezi, mely rendkívül egyszerű szerkezete és olcsósága mellett a kitű­zött célt, a vizelde szagtalanítását tökéle­-lesen eléri. Lényegében a készülék a töl­csér és a lefolytató csatorna közé ikta­tott közlekedő edényekből, úgynevezett szifonból áll, mely részint vízzel, részint pedig a tölcsérhez csatlakozó ágában a víz fölött úszó olajréteggel van mégtöltve. Ezen elrendezés következtében a tölcsérbe jutó vizelet az olajrétegen át­szűrődve szagtalaníttatik és a vízrétegen is áthaladva lefolyató csatornába kerül. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában függőleges hosszmetszetben van föltűn­tetve. A vizelde (b) tölcsére és (d) lefolyató csatornája közé az (a) közlekedő edé­nyek, a szifon van iktatva, melyben a szo­kásos (f) vízréteg és a szifonnak a töl­csérhez csatlakozó ágában a vízréteg fö­lött az (e) olajréteg foglal helyet. A szifon a (d) lefolyató csatornába tor­koló, csappal elzárható (c) leeresztő cső­ve! van fölszerelve. A tölcsérbe jutó vizelet az (e) olajréteg­ben szagtalanítva az (f) vízrétegen ke­resztül a (d) elvezető csatornába kerül. Az (f) víztömeg lebocsátása a (c) csö­vön át történik. * Szabadulm igény. Szagtalan vizelde, jellemezve a tölcsér és a lefoivató csatorna közé iktatott köz­lekedő edények (szifon) által, melyek részint vízzel, részint pedig a tölcsér­hez csatlakozó águkban a víz fölött úszó olaj réteggel vannak megtöltve úgy, hogy a vizelet az olajrétegen át­szűrődve szagtalanítva jút a vízréte­gen át a lefolyató csatornába. (1 rajzlap melléklettel.) Pallu nycmda, BatUpMt.

Next

/
Thumbnails
Contents