75619. lajstromszámú szabadalom • Szárnyas szivattyú

j Megjelent 1919. évi december hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75619. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Szárnyas szivattyú. ZIDAROFF MIHAIL MIHOF TECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 február hó 1-je. Elsőbbsége 1918 február hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát szárnyas szi­vattyú képezi, melynek tokja válaszfallal van ellátva, melynek egyik végén ide­odalengethető szárny van elrendezve, míg a válaszfal által elkülönített két kamra ki­felé nyíló zára elemekkel van fölszerelve. A csatolt rajzon a találmány tárgya két példakép vett foganatosítási alakjá­ban függőleges metszetben van föltün­tetve. Az 1. ábránál az (1) szivattyútokon alul és az oldalfalban a folyadék számára való be- és kiömlési nyílások vannak ki­képezve. A tok belseje a függőleges kö­zépsíkban álló (2) harántfal által gyűrű­szerűén van alakítva. A (2) fal fölső végén egy ide- odalengethető (3) szárny van el­rendezve, illetve ezen szárny (6) tengelye van ágyazva, melynek kirengése körül­belül a kör háromnegyed részére terjed. A (2) fal alsó végén annak mindkét olda­lán egy-egy befelé nyíló (4) záróelem, pl. csapólemez van a (7) bebocsátó nyílással szemben elrendezve. A szárny alatt ekkép kiképezett két kamra oldalfalában egy­e/y kifelé nyíló (5) záróelem van a kibo­csátó nyílással szemben elrendezve. A válaszfal egy darab helyett két rész­b51 lehet összetéve, melyeknek (8) érint­kezési fölülete a (6) szárnytengely közép­vonalától a szárny hosszának távolságá­ban fekszik, tehát a tok hengeres belső fölületén fekszik. Ezáltal ezen belső fölü­letnek a szerszám körülfutó, tehát ide­odamenő mozgása helyett történő moz­gásánál való megmunkálása lehetséges. A szivattyú földalatti elrendezése cél­jából láncok vagy effélék segélyével be­állíthatóan van egy tartóra fölfüggesztve, amelyen egyúttal a szárnytengely mű­ködtetéséhez való hajtószerkezet is lehet elrendezve. A berendezés működési módja a követ­kező: Ha a szárnyt az egyik irányban, pl. jobbról balfelé kilengetjük, úgy a nyomás­különbség folytán a jobboldali kamrában a kibocsátóelem záratik és a (4) bebo­csátóelem nyittatik úgy, hogy folyadék lép a kamrába. Egyidejűleg a baloldali kamrában a (4) bebocsátóelem záratik és a kibocsátóelem nyittatik úgy, hogy ezeft baloldali kamrából a folyadék kiléphet. A szárny ellenkező irányú kilengésénél fo­lyadék fog a baloldali kamrába belépni és a jobboldali kamrából kiömleni.

Next

/
Thumbnails
Contents