75609. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ablakfülkékhez

j Megjelent 1919. évi december hó 9-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75609. szám. VIII c. OSZTÁLY Berendezés ablakfülkékhez. KRUSCHWITZ MÁRTON MÜKÖGYÁROS AUERBACHRAN. A bejelentés napja 1918 november hó 6-ika. Elsőbbsége 1918 március hó 1-je. Valamely lakás berendezése, vagy la- I kásváltoztatás alkalmával a különböző függönyök helyes és célszerű megerősí­tése igen nehézkes. Sok esetben lyukat kell verni a falba, miáltal a tapétával bo­rított falfölület l)episzkíttatik és a fal megrongál tátik. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mely ezen hátrányokat megszünteti. Az 1. ábra az ablakfülkén alkalmazott be­rendezés elölnézete. A 2. ábra az ablakfülkén alkalmazott be­rendezés keresztmetszete. A 3. ábra az ablakfülkén alkalmazott be­rendezés hosszmetszete. A 4. ábra a tartó fölülnézete. A berendezés tekintetbe veendő részei betonból, cementből vagy műkőből ké­szülnek, mely berendezés a függöny föl­vételére alkalmas tartóval van ellátva. Az ablakfülke mindkét oldalán (a) tar­tók vannak elrendezve. Ezen tartók (b), (c), (d) nyílásokkal vannak ellátva, me­lyek közül az első függönyök ós storok fölvételére szolgáló gömbölyű rudak el­helyezésére és utóbbiak a vitrázsok fölvé­teléi-e szolgáló tartódeszka elhelyezésére f«%o Igáinak. A tartók szilárdságának növelése céljá­ból azok (f) vasbetéttel vannak mere­vítve ós (g) vége fölfelé nyúlik úgy, hogy a függönydeszka fölvételére és megerősí­tésére használható. Azáltal, hogy az (a) tartók az ablak­fülke fölső részében vannak elrendezve a függönyök minden előkészület és a fal megsérülése nélkül megerősíthetek. A be­tonból, cementből vagy műkőből kósfcült (h) ablakdeszka oldalt (p), (p) nyúlvá­nyokkal van ellátva, melyeknél fogva a falba van helyezve. Ezen nyúlványok rozettatartók fölvé­tele céljából (i) nyíláskai vannak ellátva. Az ablakdeszka az esővíz lefolyására (w) csatornával van ellátva. Az ablaknak nyitott helyzetében való rögzítésére a (h) ablakdeszkán (q) üt­köző van elrendezve, mely a (p) nyúl­vány (o) nyílásában van megerősítve. Ezen ütköző (1) gombban végződik, mely az ablak nyitása alkalmával az ab­lakrámán alkalmazott rugalmas (s) hü­velybe mozgattatik és utóbbi által rögzít­tetik. Az ablakdeszka szilárdságának nö­velése céljából vasbetéttel látható el.

Next

/
Thumbnails
Contents