75600. lajstromszámú szabadalom • Beállítható szakállal bíró kulcs

Megjelent 1919. évi december hó 9-én. • .. ' —--".y - -------­r~-u--------\------------------------------------------------­* MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75600. szám. viliid. OSZTÁLY. Kulcs beállítható szakállal. UHER JÁNOS GÉPLAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 január hó 21-ike. A találmány tárgyát oly beállítható szakállú kulcs képezi, amellyel a szakáll különböző állásainak meglel előleg több különböző zár nyitható, illetőleg zárható, ami azon előnnyel jár, hogy például egy páncélszekrény két különböző zárjának nyitására és zárására nincs két külön­böző kulcsra szükségünk, hanem az egyet­len kulcs szakái lát különbözően beállítva, azzal mindkét zár nyitható és zárható. A találmány tárgyát csatolt rajzon egy példaképein kiviteli alakban tüntettük föl. A. kulcs (b) törzsének végén egy (c) szakáll van csuklósán kiképezve úgy, hogy a teljes vonallal kihúzott és a pon­tozott vonallal rajzolt helyzetekbe hoz­­luitó. A törzsön azonkívül egy második •(d) szakáll is van alkalmazva. Ez utóbbi szakáll a kulcs törzséből kiképezett cső­ben rúgó hatás ellen csúsztatható (e) rúd hasítékában van az előbb említett szakáll módjára forgathatóan elhelyezve. Az (e) lúd az (f) karimával egy (g) szögeccsel van egyesítve úgy, hogy az (f) karimá­nak az (x) nyíl irányában való eltolása­kor annak mozgását követi. Ez az eltol­­hatóság a (d) szakáll átállítására szüksé­ges. Ez (e) rúdnak biztosabb vezetésére a (b) törzsön kétoldalt egv-egy (h) hasí­tékot alkalmaztunk, amelyben a (d) sza­káll forgócsapját alkotó kis (i) szögecs csúszik. Ez (e) rudat a normális helyzet­ben a kulcs belsejében elhelyezett (k) rúgó az (y) nyíl irányában nyomva az 1—3 ábrákon föltüntetett helyzetben tartja. A kulcs (c) és (d) szakállát a teljes vonallal kihúzott és pontozott vonallal jelzett helyzetein kívül még egy harma­dik hatástalan helyzetbe is hozhatjuk (4, ábra) és használaton kívül egy (1) tokba dughatjuk. A találmány tárgyát képező kulcs szakállait tehát kilenc különféle helyzetbe állíthatjuk be, amely helyzetek valamennyiét vagy közülük csak egy­néhányat használhatunk föl különböző zárak nyitására.

Next

/
Thumbnails
Contents