75573. lajstromszámú szabadalom • Fémtömítés tömítőszelencékhez

Megjelent 1919. évi december hó 6-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75573. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Fémtömítés tömító'szelencékhez. SIMITZ JÓZSEF HAJÓGÉPVEZETÓ TRIESTBEN. A bejelentés napja 1918 november hó 20-ika. Fémtömítésű tömítőszelencék a legkü­lönbözőbb kivitelekben ismeretesek már. Ezek valamennyijének az a közös ismer­tetőjele, hogy a fémtömítés néhány két­­részű és kúposán (ferdén) lemetszett homloklappal biró fémgyűrűből áll, mely fémgyűrűk a tömítőszelence csavaranyái­nak meghúzásánál a tömítendő rúdhoz, ill. a. tömítőtér falához szoríthatók. Az ilyen, tömítőszelencékhez való fémtömí­­tésektől a jelen találmány tárgya abban különbözik, hogy itt a fém gyűrű részek­nek I-alakú a keresztmetszetük és az U üreg valamely rugalmas összenyomható anyaggal, pl. kenderrel van kitöltve úgy, hogy ez a töltőanyag a tömítőszelence csavaranyáinak meghúzásakor, egyrészt a fémgyűrűrészeknek a dugattyú vagy más tömítendő rúd külső fölületére illő "belsőfölületét a tömítendő rúdhoz hozzá­szorítja és másrészt a tömítőszelence fa­lával szemben tökéletes tömítést létesít. A mellékelt rajzon, mely a találmány tárgyának egy fogan atosítási példáját ábrázolja, az 1. ábra egy tömítőszelence hosszú kö­zépmetszetét tünteti föl, melynek a talál­mánynak megfelelő fémtömítése részben nézetben, részben metszetben van raj­zolva, míg a 2. ábra a fémgyűrűrészek egyrikét a töltőanyaggal együtt nagyobb léptékű metszetben mutatja. A jelen fémtömítés a párosával össze­illesztett (a) félgyűrűkből van összetéve, melyek belső oldalukon a (b) tömítőrúd (dugattyúrúd) kerületi alakjának meg­felelően vannak alkotva, ezt kis hézag­gal körülveszik és maguk, valamint a (c) tömítőszelence fala közt is kis hézagot hagynak szabadon. Ezeknek az (a) fém­gyűrűrészeknek keresztmetszete U-alakú és az U üreg valamely rugalmasan össze­nyomható (d) anyaggal, pl. kenderrel van kitöltve. A (c) tömítőszelence (e) csavaranyáinak meghúzásakor a (d) töltőanyag szorosan ráfekszik a tömítő­szelence falára és ennek következtében egyúttal az (a) gyűrűrészek is rászorul­nak belső fölületükkel a (b) tömítőrúdra. Ekkor ezután a (d) töltőanyag jó tömí­tést hoz létre a (c) tömítőszelence falá­val szemben. Hogy az egymás fölé helyezett (a) gyűrűrészek illeszkedési hézagai ne esse­nek össze, célszerű ezeket a gyűrűrésze-

Next

/
Thumbnails
Contents