75572. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés Bigelow-szögek előállítására

Megjelent 1919. évi december hó 6-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75572. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés Bigelowszegek előállítására. RÜBENZUCKER MIKSA GÉPMÚHELYTULAJDONOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 február hó 8-ika. A találmány tárgya eljárás és berende­zés u. n. Bigelowszegek, azaz főleg a ci­pőgyártáshoz szükséges, sírna vasab­roncsból vágott, egyik végük fölé csök­kenő keresztmetszetű, csúcsban végződő szegeknek gépi úton, folytonos munka­menetben való előállítására. Az eddigelé ismeretes eljárásnál bizo­nyos hosszúságú abroncsot fogtak be egy súlyhatás alatt álló szánba, mely a súly hatása alatt az abroncs egv-egy szög szélességével tolódott fokozatosan előre, a vágószerszám alá. Emellett két­­két abroncs volt párhuzamosan befogva, ahol is a szán váltakozva jobbra-balra lengett úgy, hogy a mindenkori vágás iránya az abroncs haladási irányával szöget zárt be. A szánnak ezen lengő mozgása folytán az egyik végük felé kes­keny ed ő szögek hulladékmentesen ké­szültek. Az említett eljárásnak hátránya, hogy nem folytonos, mert a korlátolt hosszú­ságú abroncsvas-, elhasználása után a szánt kezdőhelyzetbe kellett visszahúzni és új abroncsvasakat befogni. Ez a mun­kának gyakori és elég hosszantartó meg­szakításával járt. A jelen találmány szerinti eljárás ezt a hátrányt azáltal küszöböli ki, hogy bizonyos hosszúságú sínek helyett, dob­ról lecsévélhető, tetszőleges hosszúságii szalagról vágja le a szögeket, ahol is oly befogó szerkezetről gondoskodunk, mely a szalagot szabályos időközönként a szög szélességének megfelelően előretolja. A mellékelt rajz a találmány szerinti befogó, illetve továbbító szerkezetnek példaképpen i foganatosítási alakját szemlélteti. Az 1. ábra a szerkezet alulnézete, a 2. ábra oldalnézete, a 3. ábra fölülnézete. (1) és (2) jelöii a rajzban föl nem tűn­tetett csövéről önműködően lefejtődő vas­abroncsokat illetve szalagokat, melyeknek mozgási irányát nyilak jelzik (3. ábra). Az (1), (2) szalagok mindegyikére két­­két, egymástól bizonyos távolságban el­rendezett (3) tömb támaszkodik, melyek a hosszirány bán elmozgatható U-alakú (4) kengyelekben, magasságuknak krb. felében (5) csap körül (2. ábra) lenget­­hetően vannak ágyazva. Két-két az (1, 2) szalagok korrespondáló helyein elhelye­zett (3) tömb (6) rugókkal van a Z-alakú karok fölső vízszintes száraiba bekötve, j mely karok alsó, vízszintes szára (10)

Next

/
Thumbnails
Contents