75542. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szalmiákban és vízben oldható festékanyag előállítására

Megjelent 1911). évi december lió 6-án. “T" » ti- - i. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75542. szám. IV/f. osztály. Eljárás szalmiákban és vízben oldható festékanyag előállítására. BAUER OSZKÁR GYÓGYSZERÉSZ N/M- HEILBRONNBAN. A bejelentés napja 1918 május hó 4-ike. Elsőbbsége 1917 április hó 24-ike. Az ammóniákban és vízben oldható festékanyagok, melyeket eddig a fama­ratásnál, főképp a tölgyfamaratásnál al­kalmaztak, azon hátrányt mutatják, hogy a fát fölérdesítik úgy, hogy a maratott és szárított darabot külön munkamenet­ben ismét simítani és ezzel külön időt és költséget áldozni kellett. Jelen találmány tárgyát új eljárás ké­pezi, mely oly festékanyagot szolgáltat, melynek a pórusok fölérdesítésének kel­lemetlen sajátsága nincs meg, hanem ép ellenkezőleg a fölvitelnél simiítóan hat és minden további nélkül szép bágyadt fényt kölcsönöz. Az új festékanyag to­­vábbi fontos tulajdonságai, hogy a fes­tékanyag teljesen fényellenálló, a hasz­nálatban kiadós és jóságához viszonyítva olcsóbb, mint más ily festékanyagok, to­vábbá, hogy belőle több-kevesebb ammó­niák vagy víz hozzáadása által nagy vál­­tozatosságú árnyalatok érhetők el. A festékanyag azonban nemcsak maratás­hoz, hanem mint szép áttetsző festék más célokra is alkalmazható. Lényegében az új eljárás azon alap­szik, hogy cserzett bőrből pl. bőrhulladé­kokból indulunk ki, melyeket elegendő ap­rításban valamely marató szerben (maró­­kalilúgban) főzünk mindaddig, míg a bőr úgyszólván föloldódott. Az eljárás példakép vett, előnyös foga­­natosítási módja a következő: 100 kg. bőrhulladékot (50 kg. vízzel, a melyben 20 kg. marónatron van föloldva, összehozunk és a keveréket körülbelül 95 C fokra hevítjük, míg a bőr oldatba ment át. Esetleg még nem oldódott nagyobb darabok azáltal választatnak ki, hogy a még forró folyadékot szűkhurkú szitán bocsátjuk át. Lehűlés után azon részt, melyet por­alakra akarunk átdolgozni úgy, mint a téglákat, formázzuk és pl. forró levegő­vel szárító berendezésben 25 C fok mellett kőkeményre szárítjuk, azután előtörőn előtörjük, a daráló malmon még tovább szétaprítjuk és a megkívánt csomagokba csomagoljuk. Figyelni kell arra, hogy ezen festékanyagot szemes alakjában ned­vességtől óvni kell. A festék azon részét, mely kivonatsze­­riien jut a kereskedelmi forgalomba, még egyszer keverjük forró vízzel pl. 1:1 mennyiségarányban és azután a megha­tározott tartályokba adagoljuk. Ha az

Next

/
Thumbnails
Contents