75541. lajstromszámú szabadalom • Feszítőszerkezet gépjárműkerekek csúszásvédő szalagjaihoz

Megjelent 1919. évi december hó 6-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIBÁS 75541. szám. XX/a. OSZTÁLY­­Feszítő szerkezet gépjárműkerekek csuszásvédő szalagjaihoz. H. BÜSSING CÉG BRAUNSCHWEIGBEN. A bejelentés napja 1916 december hó 7-ike. Elsőbbsége 1915 december hó 11-ike. A jelen találmány gépjárműkerekek esúszásvédő szalagjainak megfeszítésére való szerkezetre vonatkozik, melynél egy a (d1* kerékabroncs (1. a mellékelt rajz 1. ábráját!) köré fektetett és csúszásvédő eszközökkel ellátott, vagy magát a csú­szásvédőt képező (b) szalagot, kerületé­nek egy, vagy több pontján, egy befelé görbített (e, el) nyelvekből, vagy kar­mokból és (f) szögekből álló zár tartja össze és feszíti meg. A találmány abból áll, hogy az (f) szö­gek nem úgy, mint egyébkor szokásos és mint a rajz 2. ábráján az (e) karomnál föl van tüntetve, a karmok fülén megy keresztül, hanem egyik végével az (el) karmokon egy (g) szöges, vagy hasonló csukló útján foroghatóan vannak meg­erősítve. Ezáltal elkerüljük, az (f) szögeknek a megszorításkor bekövetkezhető meggör­­bíilését, a kezelés egyszerűbb lesz és a szögek el nem veszhetnek, vagy el nem kallódhatnak. Szabadabni igény. Feszítőszerkezet gépjárműkerekek esú­­■ szásvédő szalagjaihoz, melynek jel­lemzője az, hogy a (b) szalagot a be­felé görbített (e, el) karmok segélyé­vel összetartó és megfeszítő (f) szö­gek egyik végükön az egyik (el) kar­mokhoz csuklósán vannak erősítve. (1 rajzlap melléklettel. TV.llas nyomda, Bndapest.

Next

/
Thumbnails
Contents