75530. lajstromszámú szabadalom • Eljárás formaldehydből és karbamidból, ill. formaldehydből és thiokarbamidból vagy formaldehydból és egyéb karbamid származékoból képződő kondenzációs termékek előállítására

Megjelent 1919. évi november bó 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75530. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás formaldehydből és karbamidból, ill. formaldehydből és thiocarbamidből, vagy formaldehydből és egyéb karbamidszármazékokból képződő kondenzációs termékek előállításira. JOHN JÁNOS MŰEGYETEMI TANÁRSEGÉD PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó 9-ike. Elsőbbsége 1918 május hó 16-ika. A találmány tárgya eljárás kondenzá­ciós termékek előállítására formaldehvd­­ből és karbamidból, ill% formaldehydből és thiocarbamidből, vagy formaldehyd­ből és más karbamidszármazékokból. A formaldehyd és karbamid közötti reakciót már sokan tanulmányozták. így pl. C. Goldschmidt (Berichte XXIX. kötet, 2438. lap) formaldehyd et és karbam időt kálikig jelenlétében hozott össze, és a reakcióterméket dimethvlol­­carbamidnak jelezte. Ezen anyag amorf, könnyen formalde­hydet ad le, és'ezen okból jelentette be Goldschmidt az eljárást szabadalomra (97164. sz. német szabadalom). Már Tollens, a Goldschmidt-által ily­­ként előállított diinethylolearbamiddal szemben ellenvetéseket tesz (Berichte XIX. kötet, 2751. lap). Továbbá Einhorn is foglalkozik a szó­­banforgó reakcióval (Berichte, XLI. kö­tet, 24—1., 131. jegyzet). Einhorn tiszta dimethylolcarbamidőt kapott. Az eddig előállított kondenzációs ter­mékek nem igényelhetnek nagyobb mű­szaki használhatóságot. A találmány tárgyát oly eljárás képezi, amely, sokoldalú használhatóságukkal ki­tűnő kondenzációs termékeket szolgáltat. A fentidézett szerzők a kondenzációt vagy alkáli, vagy más kondenzálószerek jelenlétében végzik, vagy pedig a kiindu­lási anyagokat hidegben avagy rövid ideig engedték egymásra hatni. Az eddig használt eljárás dimethylol­­carbamidot szolgáltatott termék gyanánt, míg a találmány szerinti, az eddigiektől teljesen eltérő eljárás semmiesetre sem ad dimethylolcarbamidot, hanem eddig ismeretlen, új anyagot eredményez, amelynek tulajdonságai már eleve is a dimethylolcarbamidtól eltérő anyagot je­leznek. Megállapítottuk, hogy műszakilag használható kondenzációs termékek elő­állítására a reakciót kondenzálószerek nélkül és melegben kell végrehajtani. A használt formaldehyd és carbamid mennyiségé, továbbá a hevítés tartama és foka szerint igen eltérő termékeket nye­rünk. Ha az anyagokat csak mérsékelt hos­szúságú ideig, engedjük egymásra hatni, ÜAA'tf

Next

/
Thumbnails
Contents