75499. lajstromszámú szabadalom • Különböző testméretek szerint beállítható és rögzíthető szabásminta

hosszukban változtathatók és rögzíthetők, a minta mindenféle testalak és méret sze­rint állítható be és rögzíthető és pedig, minthogy a fémszalagok igen vékonyak, a test alakja szerint hajlíthatok, úgy hogy a beállítás magán a testen történik. Ha a testen kellően leállított és rögzített mintát a testről levesszük, akkor teljesen megbízható kész mintát kapunk, mely utána ruhaszövet stb. azonnal kiszab­ható. Az egyes szalagok a hosszt megjelölő beosztással is láthatók el, úgy hogy egy bizonyos egyén méreteit a beállítás után leolvashatjuk és följegyezhetjük. Tlymő­don a szabásmintát későbben bármikor a följegyzés után újból beállíthatjuk. Ezen mintákból tehát minden fajtából (kabát, szoknya, nadrág stb.) csak egyre van szükség, melyet azután minden test­hez használhatunk, illetve beállíthatunk. Szabadalmi igény eh. 1. Különböző testméretek szerint beállít­ható és rögzíthető szabásminta, azzal jellemezve, hogy hosszukban változ­tatható, illetve beállítható fémszala­gokból áll, melyek keresztezési és egyéb találkozási" helyeiken csíptetők vagy hasonlók segélyével oldhatóan vannak egymáshoz kapcsolva. 2. Az 1. igénypont szerinti szabásminta kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy annak fémszalagjai két-két lapjával egymáson fekvő és egymással elcsúsz­tathatóan kapcsolt szalagból állanak. o. Az 1. igénypont szerinti szabásminta kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az egyesi fémszalagok beosztásokkal vannak ellátva, úgy hogy a minta be­állítása után a szalagok méretei ma­gukon a szalagokon leolvashatók. (1 rajzlap melléklettel.) Pallu nyomda. Budapaat I

Next

/
Thumbnails
Contents