75471. lajstromszámú szabadalom • Armatura elektromos izzólámpákhoz

_ Megjelent 1919. évi november hó 25-éa. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75471. íszárri. VII/h. OSZTÁLY. % Armatúra elektromos izzólámpákhoz. KÖRTING & MATHIESEN A.-G. CÉG LEUTZSCH-LEIPZIGBEN. A bejelentés napja. 1918 junius hó 15-ike. Elsőbbsége 1916 junius hó 29-ike. Az elektromos izzólámpák fényüket majdnem egyenlő részben a fölső és az az alsó félgömbben sugározzák ki. Nagy fölületek, mint utak, terek, sínmezök és hasonlók világításánál az izzólámpa egész fénykiáramlását a talaj megvilágítására kell hasznosítani, tehát az alsó félgömbbe; terelni ós emellett lehetőleg szélesen el­osztani, hogy a talaj megvilágítása leHe­tőleg egyenletessé váljék. Ezt a legjob­ban úgy érjük el, hogy a fénvkisugárzó görbe széles és lapos és 20-—30H -kal a víz­szintes alatt erősen kifejezett maximuma van. Ezen föladatot a találmány szerint úgy oldjuk meg, hogy az izzólámpa gömbje fölött az izzólámpát ettől bizonyos távol­ságban célszerűen egészen a fénypont alá burkoló, kb. félgömbalakú átlátszó üveg­ből álló prizmás harang van elrendezve, mely a ráeső fénysugarakat átereszti, azonban lefelé töri meg úgy, hogy a meg­tört fénysugarak túlnyomólag kevéssé lejtő szögek alatt lépnek ki az armatúrá­ból. A fénysugarak, amelyeket az izzó­lámpa a prizmás harang alatt sugároz ki, töretlenül lépnek az alsó félgömbnek megfelelő térbe. Azáltal, hogy a vízszin­tes alatti szögekben a közvetlen ós a priz­más harang által megtört fénysugarak összegeződnek, ezen szögek alatt a fénv­ldsugárzásnaak erősen kifejezett maxi­muma keletkezik. A prizmás harang fölött reflektor fek­szik, mely a prizmás harang nyaka és a külső harang közötti teret lényegileg ki­tölti és a megtört fénysugarak visszama­radó részét fölfogván, lefelé veri vissza. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem megoldási alakja van föltüntetve. Az (a) izzólámpagömb fölső felét a kb. félgömbalakú (b) prizmás harang bur­kolja, melynek fölső nyaka fölé a (cl) ref­lektor van helyezve, mely közel a külső (c) harangig nyúlik ós gyakorlatilag a prizmás harang nyaka és a külső harang közötti egész hézagot kitölti. Az izzólámpának lefelé kisugárzott fénye töretlenül jut a térbe. Ezek az (1) fénysugarak. A mintegy vízszintesen ki­sugárzott fény és a ferdén fölfelé kisu­gárzott fénynek túlnyomó része, vagyis a (2) fénysugarak, a (b) prizmás harang által csekély hajlással lefelé töretnek, | míg a meredeken, fölfelé haladó (3) fénv­| sugarakat előbb a prizmás harang mc-g-

Next

/
Thumbnails
Contents