75454. lajstromszámú szabadalom • Eljárás száraz poralakú tüzelőanyag előállítására

Megjelent 1919. évi november hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75454. szám. ír/a. OSZTÁLY. Eljárás száraz, poralakú tüzelőanyag előállítására. ODELSTIERNA ERIK KOHÓMÉRNÖK STOCKSUNDBAN ÉS VON PORÁT KARL HJALMAR VILHELM GÉPÉSZMÉRNÖK STOCKSUNDBAN. V 74571. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918 junius hó 26-ika. Elsőbbsége 1916 okt ber hó 11-ike. A 74571 számú .szabadalomban eljárás t an védve tőzegpor előállítására, melynek iényege abban áll, hogy a nyers tőzeget keverés közben dobokon vezetjük át, me­ívek a tőzeggel egyenlő irányban áramló, \ dobokat körüljáró égési gázokkal he-i íttetnek, egyidejűleg pedig hevített szá­rítólevegő vezettetik ellenáramban a ízárítódobokon keresztül. Kitűnt, hogy ezen eljárás előnyösen i asznál ható kiváló minőségű poralakú tüzelőanyagnak előállítására más, magas ledvességtartalmuk folytán csekélyebb 'í'tékű tüzelőanyagból, nevezetesen fű­részporból és faszéntörmelélkekből is. A aoralakú tüzelőanyagnak ily anyagokból /aló készítésénél célszerűen úgy, mint a törzsszabadalom szerint, két sorban el­rendezett szárítódobot használunk, me­tyek közül az első áll és forgó keverő­<zerkezettel van ellátva, míg a második Forog ós ellenkező irányban forgó ke­verőszerkezettel van fölszerelve. A fűtés úgy, mint a törzsszabadalomnál gázfű­téssel, vagy a tüzelő anyag közvetlen el­égetésével történhetik. A szárítólevegőt, amely a dobok belse­jében közvetetelen érintkezésbe kerül a szárítandó anyaggal úgy, mint a törzs­szabadalomban külön készülékben kell fölhevíteni és az elégési gázoktól elkü­lönítve kell tartani, hogy a szárítandó anyag meggyulladásának veszélyét el­kerüljük. Fűrészpor szárításánál a heví­tést nem 'szabad annyira fokozni, hogy száraz desztilláció álljon be. , Szabadalmi igény. A 74571. számú törzsszabadalomban vé­dett eljárás alkalmazása szárított por­alakú tüzelőanyag készítésére egvébb aprított, víztartalmú tüzelőanyagok­tól, mint pl. fű részporból és faszén­törmelékből. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents