75453. lajstromszámú szabadalom • Rugóval vagy súllyal terhelt, nagy emelkedésmagasságú biztosítószelep

wieerjelent 1919. évi november hó 25-én. * MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75453. szaru. V/e/2 OSZTÁLY­Rugóval vagy súllyal terhelt, nagy emelkedésmagasságú biztosítószelep. H. IMAIHAK A.-G. CÉG HAMBURGBAN. A 54367. sz. törzsszababadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918 augusztus hó 3-ika. Elsőbbsége 1917. október hó 29-ike. A találmány tárgya rugóval vagy súly­lyal terhelt, nagy emelkedésmagasságú biztosítószelep és a találmány abban áll, hogy a hozzájáruló föliiletnek a szelep zárolását károsan befolyásoló hatásának kiküszöbölésére szolgáló, kézzel működte­tett. záróelem a szeleptest fölött fekvő teret a szabad levegővel összekötő, a biz­tosítószelep hossztengelyében fekvő összekötővezetékben van elrendezve, míg a szeleptest alatt fekvő teret a szeleptest fölött fekvő térrel a rugóháznak nyitott furata köti össze. Míg egyébként a záró­elemnek a szelepl>en való elrendezése a biztosítószelepnek a kazánon elfoglalt meghatározott szöghelyzetét tételezi föl,­addig azáltal, hogy a záróelemet a talál­mány értelmében központosán rendezzük el, a szelepet a kazánon csavarmenetes csatlakoztató hüvelyek útján bármilyen szöghelyzetben erősíthetjük meg. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példakép vett foganatosítási alakját füg­gőleges metszetben .mutatja. A (b) biztosítószelep (a) szeleptányérja fölül ismert módon a (c) dugattyúvá van kiképezve, mely a szelepház (d) henge­rében vezettetik. A (d) hengert a (h) födél zárja el. Az (a) szeleptányérnak a gyűrű­alakú (g) teret fölül elzáró pereme ké­pezi a hozzájáruló fölületet. A gyűrű­alakú (g) téi' magasságát ismert módon az elforgatás útján magasságirányban beállítható (f) gyűrű segélyével szabá­lyozhatjuk. A szeleptányér nyitása után a szeleptest alatt fekvő (gl ) tér a szelep­test fölött fekvő (g2) térrel a találmány értelmében a rugóhoz szabad (e) fura­tán át közlekedik, míg a kézzel inűködte­tott (1) záróelem a szeleptest fölött fekvő teret a szabad levegővel összekötő és a biztosítószelep hossztengelyében fekvő összekötővezetékben van elrendezve. Ha az (1) záróelem nyitva van, akkor az (e) furaton és a (c) szelepdugattyú tömítet­lenségein át a (g2) téi-be lépő gőz a sza­badba távozhat ós a szeleptányér fölött fekvő (g2) térben nincs túlnyomás. A biztosítószelep tehát a megengedhető maximális kazánnyomás túllépténél a hozzájáruló fölület hatása következtében az (a) szeleptányér fölemelekedése után közönséges nagy emelkedésmagasságű sízelep módjára hat, vagyis a nagy emel­kedésmagasság következtében erősen lefú­vat és csak akkor zárul, ha a kazánnyo-

Next

/
Thumbnails
Contents