75414. lajstromszámú szabadalom • Eljárás teherbíró falaknak likacsos vagy könnyű betonból való előállítására

Megjelent 1919. évi november lió 11-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75414. szám. VIII/a. OSZTÁLY,. Eljárás teherbíró falaknak likacsos vagy könnyű betonból való előállítására. i STENGEL ÉS HOFER ÉPÍTÉSZEK CEG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1918 december hó 14-ike. Vasbeton magasépítkezéseknél eddig a teherbíró falakat olykép állították elő, hogy először betonból, ill. vasbetonból vázat készítettek, melynek nyílásait kö­zönséges falépítőknyaggal töltötték ki. Ezen oszlopokból és gerendákból álló te­herbíró váz előállítása céljából külön for­maburkolatot kellett készíteni, amihez sok anyag volt szükséges, amellett pedig sok időbe és költségbe került. Más mód-' szer szerint könnyű anyagból készült üre­ges építőtömböket falaztak egymás fölé és az ezek alkotta üregeket és rekeszeket betonnal vagy vasbetonnal töltötték ki. Hátránya azonban ezen eljárásnak, hogy a beton váz méretei korlátozva vannak a formakövek alakja által, hogy továbbá ezen köveknek előállítása, szállítása és szakemberek által való összeillesztése igen költséges és sok esetben a szállítási nehézségek folytán tekintetbe nem jöhet. , Jelen eljárás szerint a falakat likacsos anyaggal, mint például horzsakőhomok­kal, nagyolvasztósalakkal, szénsalakkal, tufasalakkal, stb. készült betonból ismert módon építjük föl, azonban tekintettel arra, hogy ezen likacsos beton többeme- I I letes, súlyos terhelésű falazatok szániára nem eléggé szilárd, ezen falak készítése közben bennük függélyes és vízszintes irányú üregeket készítünk, melyeket a falak elkészülte után szilárd beton vagy vasbetonanyaggal töltünk ki, mely eljá­rás által a szilárd vasbetonváz a költsé­ges formaburkolatok nélkül létesíthető. A falazatban létesített üregek vagy rések a mindenkori szükségletnek megfelelő keresztmetszetben készülnek azáltal, hogy a likacsos betonfal készítése közben abban megfelelő alakú magokat helyezzünk el. Ezen magok a fal építése közben részle­tekben is helyezhetők el, tetszőleges ala­kúak lehetnek, fölfelé keresztmetszetük csökkenhet, kiugrásokkal lehetnek el­látva, valamint görbületeik lehetnek, mi­kőris az üregek és az azokban készítendő betonváz alakja az alkalmazott magok alakjának fog megfelelni. Mellékelt rajzon látható a jelen eljárás szerint készült falazatnak egyik példaké­.peni kiviteli alakja ós pedig 2. ábra füg­gélyes metszetet, 1. ábra pedig vízszintes metszetet mutat, (a) kerek oszlopokat, (b) szögletes oszlopokat, (o) pedig víz-

Next

/
Thumbnails
Contents