75343. lajstromszámú szabadalom • Szikrafogó

viejcJelent 1919. évi október iió 25 -é n. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75343. szám. V/c. OSZTÁLY Szikrafogó. BAGYURA JÁNOS MŰVEZETŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 26-ika Jelen találmány tárgya olyan szdkr'a­fogó, mely a kéményben lévő szikrákat kioltja és aztán a füstszekrénybe vissza­üti. A találmány áll lényegében a kémény ben elhelyezhető fémhüvelyből és az en­nek függőleges tengelyére ágyazott, el­lenkező irányban forgó légcsavarokból, melyek a kéményben olyan légáramlatot idéznek elő, amelyek a szikrákat kioltják és a füstszekrénybe visszaverik. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen fölvett foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve hosszmetszetben és részben nézetben. Az (a) fémhüvely belső falából kiálló (b) karokon a (c) csavarok segélyével állítható módon a (d) függőleges tengely van megerősítve. Ezen tengelyre van ágyazva az (e) és (f) légcsavar, melyek ellenkező irányban forognak. Az (a) hüvely alúl és felül (g) kiálló pe­remmel van ellátva. Az (a) hüvelyt a kéményben helyezzük el olyan módon, hogy a (g) peremével a kémény belső falának támaszkodjék. A kéményben fölhúzódó levegő az (e) és (f) légcsavarokat ellenkező irányú for­gásba hozza. Ezáltal azonban a két lég­csavar között a levegő megtörik és lehűl. Az alsó (f) légcsavar a szikrákat spirá­lisan fölfelé szívja, melyek midőn a két légcsavar közti lehűlt térbe jutnak, kial­szanak és a fölső (e) légcsavarnak az al­sóval ellentétes irányú forgása következ­tében a füstszekrénybe visszaverődnek. A hüvely (f) tengelye függőleges hely­zetében a (c) csavarok segélyével állít­ható. Az (a) hüvely falából alúl és fölül kiálló (g) perem arra szolgál, hogy a kémény belső fala és a hüvely között szabad tér maradjon, ahol még a kéményben elhe­lyezendő kisebb keresztmetszetű tárgyak, pl. légáramnövesztő, gőzcső stb. helyet találjanak. Ezen berendezés egyszerű és a szikrák kipattanását teljesen megakadályozza, úgy hogy főleg gőzmozdonyoknál igen előnyösen alkalmazható. Szabadalmi igények. 1. Szikrafogó, jellemezve a kéményben elhelyezhető fémhüvely és az annak függőleges tengelyére ágyazott, ellen­kező irányban forgó légcsavarok által,

Next

/
Thumbnails
Contents