75342. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető szerszámokkal ellátott kézi- és lábhajtási szerszámgép

Hegjelent li)l9. évi október hó 5á5-ón. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75842. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Kicserélhető szerszámokkal ellátott kézi- és lábhajtású szerszámgép. BÁRÁNYI LAJOS KOVÁCS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 19-ike. A fa vagy fémek megmunkálásához, úgymint esztergályozásához, fürészelésé­iiez, fúrásához, lyukasztásához, vágásá­hoz, köszörüléséhez stb. mindezideig kü­lön gépekre volt szükség, ami a kisebb műhelyek berendezkedését nagyon meg­nehezítette. Ezen hátrányon segít jelen ta­lálmány tárgya, a kicserélhető szerszá­mokkal ellátott kézi- és lábhajtású gép, amely amellett, hogy berendezése igen egyszerű, a fönti müveleteket egymaga képes elvégezni. A találmány áll lényegében munkaasz­talra szerelt kézzel, vagy lábbal hajtott két tengelyből, melyeknek egyik vége fo­gófejekkel van ellátva oly módon, hogy azokba a különböző megmunkáló szer­számok kicserélhetően beleerősíthetők legyenek. Emellett az egyik tengelyre kö­szörülő korong van ékelve, ami az anya­gok köszörülését és csiszolását is lehetővé teszi. A találmány tárgya a mellékelt rajzon példaképen fölvetett foganatosítási alak­jában van föltüntetve és pedig az 1. ábra a berendezés elölnézete, a 2. ábra a berendezés oldalnézete. Az (a) munkaasztalra szerelt és (b) forgatókar által hajtott (c) kerék (d) ten­gelye (e) fogófejjel van ellátva, melybe a ia vagy fém megmunkálására szolgáló kü­lönböző: u. m. lyukasztó, fúró, fürészelő, vágó stb. szerszámok kicserélhetően belé­erősíthetők. Ugyancsak (a) munkaasztalra van sze­relve (f) tengely is, melyet (ó) áttétel a (g) merevítő gerendákon nyugvó (h) csapágyakban forgó (m) tengelyre ékelt (n) kerékkel köt össze. Ezen (n) kerék az (m) tengellyel csuklósan összekapcsolt (i) kar közbeiktatásával a (k) csukló körül elforduló (1) lábdeszkával van kapcso­latban. Az (f) tengelyre (p) köszörülökorong van ékelve, a tengely egyik vége pedig, hasonlóan (d) tengelyhez, (el) fogófejjel van ellátva, melybe az anyag megmunká­lására szolgáló különböző szerszámok ki­cserélhetően beléerősíthetők. Az anyag finomabb megmunkálása rendszerint a (b) forgatókar segélyével kézzel hajtott (d) tengely (e) fogófejébe rögzített szerszámokkal történik, míg a durvább megmunkáláshoz az (1) deszka segélyével lábbal hajtott (f) tengely (el) fejébe rögzített szerszámokat használjuk föl. A csiszolás és köszörülés az ugyan­csak lábbal hajtott (p) köszörülökorong segélyével történik. tlven módon kisebb műhelyekben a fa-

Next

/
Thumbnails
Contents