75321. lajstromszámú szabadalom • Jelzőgránát

Megjelent 1919. évi október hrt 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75B21. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Jelzőgránát. BLANCKE GYULA SZOLG. KIV. SZÁZADOS BERLIN-CH A RLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1918 április hó 13-ika. A jelen találmány tárgya olyan jelző­gránát, mely a megfelelő eszközökkel ki­lövendő nehéz és masszív jelzőgránáto­kat helyettesíteni van hivatva. Ezeket a gránátokat eddig, hogy csak némileg nagy magasságba lőhessek, lövegekből lőtték ki, ezek tehát drágák voltak, mert visszacsapógyújtókkal és pontosan kali­brált fémköpennyel kellett azokat fölsze­relni. Hogy már most könnyen és gyorsan előállítható kisegítő eszközt kapjunk, a jelen találmánynak megfelelő jelzőgrá­nátot a legegyszerűbb és legolcsóbb he­lyettesítő anyagokból, nevezetesen kéreg­papírból és fából állítjuk alakalmas mó­don össze, amennyiben ugyanis egy ké­regpapírhengert egy fafenékkel és fa­fedővel enyvezés útján komplett jelző­lövedékké egyesítünk. Föllépett itt olyan nehézség, mely abban állott, hogy a kiha­jító lőportöltésnek a gyújtózsinór mentén a fafenéken keresztül a jelző töltéshez ju­tását (az átütést) meggátolják. A találmány szerint ezt a legegysze­rűbb módon azáltal értük el, hogy enyv­tömítéssel vettük körül a gyújtózsinórt a fafenékbe való be- és abból való kilépési helvén. A jelzőgránát, mint a mellékelt rajzon látható, az (A) kéregpapírhengerből, a (B) fafenékből és a (C) fafödőből áll, melyek enyvezéssel vannak egymásisal összekötve. A bikford-gyújtózsinór, mely a késleltetést végzi, (Z)-vel van jelölve. Ez a zsinór az (L, Ll) enyvkoszorúkkal van védve a (T) lőportöltés kihajtó gá­zainak átütése ellen. A (T) lőportöltés kamrájának (W) fala lent a (H) fafe­nékhez képest el van tömítve. Ez a fal is enyvezéssel van összekötve a (H) fafe­nékkel. Az (F) bikford-gyújtózsinórt az (R) elrántó gyújtóval lehet meggyúj­tani. Ez a zsinór benyúlik a (T) lőpor­töltésbe. Az egész jelzőgránátot lancirozó szerkezettel, pl. alkalmas berendezésű gázcsővel lehet ellőni. A találmány tárgya tehát olyan nagy kaliberű jelzőlövedék, mely nagy gazda­sági előnyöket nyújt. A főalapelv az (A) kéregpapírcső és a (B) fafenék és (C) fafödő (csúcs) alkalmazása. Nagyobb jel­zőtöltések alkalmazásánál eddig mindig kompakt masszákat, pl. acélt, stb. hasz­náltak. A (B) és (C) farészeknek, a ta­lálmány szerint, az (A) kéregpapírhen­gerrel való összekötésével azonban le­hetővé vált, hogy primitív, olcsón etó-

Next

/
Thumbnails
Contents