75274. lajstromszámú szabadalom • Ujságtartó

Megjelent 1910. évi október lió 20-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75274. szám. VI/a. OSZTÁLY. Ujságtartó. kubiczek emil százados grácban. A bejelentés napja 1918 december hó 7-ike. Jelen találmány tárgya ujságtartó, melynek nyele két egymással osuklópánt­szerűen összekötött és rúgóerővel össze­szorított szorítópofából áll, melyeknek egyike (esetleg mindkettő) teljes hosz­szában végigfutó teknőszerű kivágással van ellátva azon célból, hogy vastagabb újságoknak, ill. folyóiratoknak hátát föl­vegye; mindkét szorítópofának belső fö­lületén csapocskák vannak, melyek a be­helyezett újságok lapjaiba behatolnak és ezáltal azoknak kihúzását megakadályoz­zák. Az egyik szorítópofának közepén be­ínélyedós van azon célból, hogy ebbe hü­velykujjunkat beillesztve, a pofákat könnyen kinyithassuk. Mellékelt rajz 1. ábrája a találmány oldalnézetét, 2. ábrája fölülnézetét zárt helyzetben, 3. ábra pedig ugyanazt nyitott helyzet­ben és nagyobb léptékben tűnteti föl. Az ujiságtartónak két (a, b) szorítópo­íából álló nyele és (c) kerete van, mel3 az (a) pofához van erősítve és az ujság­lapokat alátámasztja. Az (a) szorítópofa hosszabb a (b) szorítópofánál, alsó vé­gén pedig (a') fogantyúba megy át, mely oly vastag, mint a két (a, b) szorítópofa együtt. Ezen vastagságkülönbség folytán a (b) pofa vastagságának megfelelő (a2) lépcső keletkezik, melybe zárt helyzetben a (b) pofa belefekszik. A (b) szorítópofának belső fölülete teljes hosszában ki van vájva, (2. és 3. ábrák) mely (d) vájlat oly széles és mély, hogy abban zárt pofák mellett az újsá­goknak vastagabb hátrészei is elhelyez­kedhetnek. A szorítópofákat előnyösen (e) tekercs­rúgó kapcsolja csuklópántszerüen össze és szorítja állandóan egymáshoz. A (c) kerettel ellentétes oldalon a szorítópofák vagy (f) élben végződnek, vagy pedig félköralakúak azon célból, hogy az uj­ságlapokat könnyen át lehessen fordí­tani. Az egyik (b) szorítópofa ezen élben kifutó szélének előnyösen közepén (g) kivágás van, mely hüvelykujjunk hegyé­nek felel meg és melynélfogva a szorító­pofák könnyeben nyithatók. Az (f) szélek közelében, a pofák belsejében néhány he­gyes (h) csapocska van, melyeknek hegye befelé irányul. A pofának átellenes ré­szében (i) bemélyedések vannak, me­lyekbe ezen csapok zárt pofák mellett belefekszenek. Az ujiságok behelyezése céljából bal hüvelykujjunkat a (b) pofa (g) kivágásába illesztjük és ezen pofát

Next

/
Thumbnails
Contents