75272. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ragasztóanyagúl valamint kikészítő-, kötő-, vagy lakkozószerűl szolgáló termék előállítására

1919. éíi október iió SO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75272. szám. IV/h/1. OSZTÁLY v Eljárás ragasztóanyagul, valamint kikészítő-, kötő-, vagy lakkozószerül szolgáló termék előállítására. berliner dextrinfabrik otto kutzner cég berlinben. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 16-ika. Elsőbbsége 1918 julius hó 4-ike. menyekhez, a. sötétszínű lúgok azonban, a ragasztóanyag- és kötőszeripar céljaira kis értékűek, sőt néha használhatatlanok. A kolloidális anyagoknak vagy a finom suspensióknak a cellulosemaradéklugba való ezen beágyazása mechanikai úton, kavarómű vagy efféle segélyével vagy ki­csapatással történhetik, (pl. oldható hor­ganysókból és sulfidokból) kolloidális horganyisiulfid képzésével. Ezeknél a fo­lyamatoknál a cellulosémaradéklug védő­kolloidként hat, amennyiben a reakció bekövetkezésének lényeges mértékben való lassítása mutatkozik, ami mellett szól a rendkívül finoman elosztott dispers­fázisnak az a képessége is, hogy vízzel való tetemes mértékű hígításkor is még tartós suspenisiókat képez, melyek, a nagy részecskefinomságnál, még centrifugálás­sal sem ülepíthetők le. Az ezen az úton kapott termékek, fönt megadott, műszakilag értékes tulajdon­ságaikkal, a thiosulfátból és savakból fej­lesztettekkel szemben, azonkívül még az­zal az előnyös tulajdonsággal rendelkez-Ragasztóanyagxtl, valamint kikészítő-, kötő vagy lakkozószerül szolgáló termék előállítására való eljárásnál a thiosulíát, alkalmazásának különösen kedvező ha­tása ismeretes már. Ez a hatás a thiosul­l'átnak a snlfiíTugra való, nagy mértékben fehérítő befolyásából áll és legnagyobb részben igen finom részecskéjü kolloidális kén kiválásán alapszik. Azt találtuk már most, hogy más kol­loidális anyagoknak vagy finoman elosz­tott suspensióknak, mint pl. agyagnak (kaolinnak, főleg pedig úgynevezett „önt­hető" agyag használata, melyet kismeny­nyiségű alkalikusan reagáló anyagok hozzáadásával kolloidális alakba hoz­tunk, továbbá talkumnak, horgany suliid­nak, kalciumfoszfátnak stb. használata is rendkívül világos színű, a ragasztó­anyagiparban különösen értékes cellu­losemaradéklug-termékekhez vezet. Ez az eljárás annál jelentőségteljesebb, mert a sötétszínű sulfitmaradéklugoknak tisztán kémiai szerekkel való fehérítése ezideig alig vezetett említésre méltó ered-

Next

/
Thumbnails
Contents