75246. lajstromszámú szabadalom • Doboznyitó készülék

Megjelent 1919. évi október hó gO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75246. szám. XlII/i OSZTÁLY. Doboznyitó készülék. deus eugen gyáros solingenben. A bejelentés napja 1918 január hó 22-ike A találmány tárgya doboznyitó készü­lék, melynél a doboz födelébe beütött vá­gópengének tovahúzása a doboz szélén le­gördülő ellentámasz tengelyének közvet­len elforgatása útján történik. A talál­mány lényege abban van, hogy a doboz­nyitó készülék a doboz szélének belső és külső oldalához rugalmasan odaszoruló karokkal van ellátva, melyek annak meg­gátlását célozzák, hogy a vágó pengének a doboz födelén át vailó tovahúzása alkal­mával az ellentámiasz a doboz szélén el­csússzék. A mellékelt rajz a találmány szerinti készülék foganatosítási alakját mutatja és pedig az 1. ábrán egy dobozfödél kihasításáivál való alkalmazása közben, fölülnézetben, míg a 2. ábra a készülék elölnézete. Az előlnyitott szekrényszerü (a) tok­ban a fogazott (b) ellentámasz van meg­erősítve, melynek tengelye az (a) tokból fölfelé kinyúlik és fölső végén a (c) fogan­tyúval van ellátva. A (d) vágó penge az (a) tokon lefelé állóan van elrendezve és pedig célszeirüen elforgathatóan, hogy az előrehúzása alkalmával, élével szorosan a doboz szélének belső oldalához símúljon. A (d) vágópenge tengelyéré az (f) kar, az (a) tokban lévő (g) szegre pedig ia (h) kar van fölillesztve. Az (i) rúgó az (f) kart a doboz szélének belső'oldalára, a (fa) kai t pedig annak külső oldalára szorítja, oly módon, hogy a (b) ellentámasz szilárdan odaszorúl a doboz széléhez. Ezzel elhá­rítjuk azt, hogy a (b) ellentámasz forga­tása alkalmával az a doboz szélén el­csússzék vagyis elérjük azt, hogy a vágó penge a doboz födelén át biztosan előre­húzódik. Hogy az (f) és (h) karok a doboz szélén jól haladjanak, azokat egy-egy kis (k) illetve (1) görgővel láthatjuk eL Szabadalmi igény. Doboznyitó készülék, melynél a doboz fö­delébe beütött vágó penge előrehú-

Next

/
Thumbnails
Contents