75217. lajstromszámú szabadalom • Löveg-hátraszökés közben eltérített csővel

4 Mejrjeleiit 1919. évi december hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75217. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Löveg hátraszökés közben eltérített csővel. RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASCHINEBFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 2-ika. Elsőbbsége 1911 április hó 6-ika< A jelen találmány tárgyát hátraszökés közben eltérített csővél bíró löveg képezi, melynél az eddig ismeretes elrendezések­kel ellentétben a csőhöz erősített csapok, melyek a csövet hátraszökés közben egy görbületi vezetékre való jutás folytán el­térítik, mellőzve vannak. Ennek folytán a cső nyugodtabban szökik és a lövegtalp rázkódtatásai csökkentetnek. A találmány abban áll, hogy a magasságirányzó gép és a csúsztató pálya közé mozgatható du­gattyúkkal ellátott hengerek vannak ik­tatva, melyek a cső hátraszökésekor du­gattyúikhoz képest akként mozgattat­nak el, hogy a csúsztató pályájának hátsó vége megemelkedik. A találmány tárgyá­nál tehát a csőhöz erősített csapok és a görbületi vezeték a kopásnak kevésbé ki­tetty igen egyszerű eszközök által vannak kiküszöbölve. A mellékelt rajzokon a jelen találmány tárgyának néhány foganatosítási alakja van föltiintetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak oldalnézete és részben metszete. A 2. ábra ennek hátulnézete. A 3. ábra az 1. ábrához hasonló nézet, melynél az alkatrészek a hátraszökés vé­gén láthatók. A 4. és 5. ábrák egy másik foganatosítási alaknak részben metszett oldalnézetét és hátulnézetét szemléltetik. A 6. és 7. ábrák további foganatosítási ala­kok hoszmetszetei. Az 1. és 3. ábrákon látható foganatosí­tási alaknál a magasságirányzó gép, még pedig az (a) fogas szegmens és a (b) csúsztató pálya közé (2. ábra) két (c) emelőhenger van iktatva, melyekben a mozgatható (d) dugattyuk vannak elren­dezve és melyek úgy á csúsztató pályá­val, mint a magasságirányzó géppel csuk­lósan vannak összekötve. Hzen hengerek a cső hátraszökésé alkalmával emelked­nek, mihelyt az (f) cső hátraszökésekor a csúsztató pálya és a magasságirányzó gép közötti (e) kapcsoló szerkezet kikap­csolódik: A hengereknek megemelése ek­kor azáltal történik, hogy az (i) hengerek­ben járó (g) dugattyuk, melyeknek rúdjai a (h) csőszarvhoz vannak erősítve, a hát­raszökéskor az üreges (1) forgáscsapokon keresztül folyadékot szorítanak a (c) hen­gerekbe. Minthogy a magasságirányzó

Next

/
Thumbnails
Contents