75183. lajstromszámú szabadalom • Kerekes lövőtalp kikapcsolható sarkantyúval és a sarkantyúba a talpba való túlságos mély behatolását meggátló nyomólemezzel

Megjelent 1919. évi december hó 20-án. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 75183. szám. Xix/b. OSZTÁLY. Kerekes lövegtalp kikapcsolható és a sarkantyúnak a talajba való túlságos mély­behatolását meggátló nyomólemezzel. FRIED. KRUPP A.-,G. CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 9-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 1-je. Találmányunk tárgya oly kerekes lö­veg-talpra vonatkozik", melynek kikap­csolható sarkantyúja és a sarkantyúnak a talajba túlságos mélyre való behatolását meggátló nyomólemeze van. A csatolt rajzokon az 1. ábra a találmány tárgyát képező lö­vegtalp egy példaképen megadott foga­natosítási alakja számbajövő részeinek oldalnézete, részben függélyes metszete, a 2. -ábra fölülnézete, részben vízszintes metszete. A lövegtalptest (A) falainak hátsó vé­gét egy (B) süveg veszi körül, melyen a fix (Bl) sarkantyú van alkaljnazva. Ezt a sarkantyút kemény talajon használjuk. A (B) süvegen á (C) lemez van fölerő­sítve, mely a (Cl) mozdonyfülecset vi­seli. A (B) süveggel ezenkívül egy (D) nyomólemez is össze van kötve, mely arra szolgál, hogy a lágy talajon használt, ki­kapcsolható (E) sarkantyúnak a talajba való túlságosan mély behatolását meggá­tolja. Ennek a (D) nyomólemeznek két (dl) bordája van, melyek szabad végei­ken (d2) ágyazófülecsek gyanánt vannak ki képezve. (2. ábra). Ezekben a fülecsek­ben vannak a. (d3) csapok ágyazva, me­lyek a (D) nyomólemezt a (B) süveg ( b2) ágyazófülecseiben ágyazzák. A (D) nyomólemeznek ezenkívül még egy (dl) kivágása is van a (Cl) mozdonyfülecs részére, (2. ábra.) A kikapcsolható (E) sarkantyúnak (el) karja van, melyek az (e2) fülecsek­kel az (F) forgáscsapot fogják körül. (2. ábra.) A forgáscsapnak két végén excen­trikus (fl) csapjai vannak, melyek a lö­vegtalptest (A) falain kiképezett (al) fülecsekbe vannak ágyazva. Az (F) for­gáscsapra van a (G) emelő fölékelve, me­lyet a (H) rögzítőpecek segélyével lehet a (C) lemezen elrendezett (C2) bakhoz viszonyítva rögzíteni.'Az (E) sarkantyú külső oldalán egy (e3) karom van alkal­mazva, mely arra szolgál, hogy. a fix (Bl) sarkantyú alsó élébe fogódzók be, mikor az (E) sarkantyú a munkahelyzetében van, mely helyzetében ez a sarkantyú két oldalt alkalmazott (e4) orrával a munka­helyzetében lévő (D) nyomólemez két táskaszerű (d5) toldatába fogódzhatik. Az (el) sarkantyúkarok (e2) fülecseiben (e5) bütykök vannak alkalmazva, (1. ábra), melyek arra szolgálnak, hogy a (D) nyomólemezre feküd jenek, mikor ez

Next

/
Thumbnails
Contents