75174. lajstromszámú szabadalom • Eljárás űrlövedékek előállítására

Megjelent 1919. évi szeptember hó 20-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75174. szám. XIX/b. OSZTÁLY­Eljárás ürlövedékek előállítására. WEISS MANFRÉD ELSÓ MAGYAR KONZERVGYÁRA ÉS ÉRCÁRÚGYÁRA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1902 szeptember hó 18-ika. A jelen találmány tárgya mechanikai eljárás, átlyukasztott vagy zárt csúccsal biró ürlövedékeknek olyan csövekből való előállítására, melyeket az előállítandó lö­vedék hosszának megfelelő hosszúságban alkalmazunk. Az eljárás tehát lehetővé teszi a nagyban előállított és ennélfogva olcsó csöveknek alkalmazását lövedék gyár­tására, amennyiben a kereskedésben elő­forduló csöveket egyszerűen megfelelő hosszú darabokra vágva alkalmazzuk. Az eljárás lényegileg abban áll, hogy a lövedék előállítása az említett csődarabok­ból akképen történik, hogy a lövedék csú­csánál szükségelt erősítést duzzasztás és szűkítés vagy pedig csak szűkítés útján készítjük el és pedig hideg vagy meleg úton. Az új eljárás vonatkozassal a mellékelt rajzokra két foganatosítás! alakban van megmagyarázva, természetesen anélkül, hogy a találmány csak ezen két foganato­sítási alakra szorítkoznék, amennyiben az eljárásnak számos módosítása képzelhető, anélkül, hogy ezáltal a találmány lényegé­től eltérnénk. Az 1—4. ábrák egy sajtót tüntetnek föl azon különböző munkaszakaszban, melye­< ket a lövedék előállításánál duzzasztás és. szűkítés közben elfoglal: az 5—7. ábrák szintén egy sajtót tünteinek föl azon különböző munkaszakaszban, me­lyeket lövedéknek csupán szűkítés útján való előállításánál elfoglal. Az 1—4. ábrák szerint az (A) csődara­bot az egyik oldalán nyitott (B) matricába helyezzük, mely a közepén átlyukasztott (H) talpon nyugszik. A cső belsejében van elhelyezve a (C) kölyű, mely egyrészt az alsó csőrész duzzasztását megakadá­lyozza, másrészt alakot adó «zers/ám gyanánt szolgál a lövedék belső fölulete számára és végül a félig kész lövedék részben való kilökésénél közremíílcöcak„ amennyiben szükség esetén az (F) kilókÖ-berendezéssel emelhető. A (B) matricába illő, levehető és alsó­sajtoló íölületén sík vagy a szükséghez képest tetszés szerint más alakú (ü) kölyű, mint duzzasztó ezerszám, a Inve­dékcsúcson szükséges (j) erősítés létesí­tésére szolgál (2. ábra) Miután a lövedék falvastagságát ezen ebárással a lövedék kívánt falvastagságnak egészen vagy megközelítőleg megfelelően választhatjuk,.

Next

/
Thumbnails
Contents