75163. lajstromszámú szabadalom • Závárzat elreteszelő berendezéssel a lőszernek a lövegcső töltőűréből való visszacsúszásának megakadályozására

Megjelent 1919. évi szeptember lió 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 7516B. szám. XlX/b. OSZTÁLY Závárzat elreteszeld berendezéssel a lőszernek a lövegcső töltőüréből való visszacsúszásának megakadályozására. FRIED. KRUPP A.-G. CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 24-ike. Elsőbbsége 1909 december hó 8-ika. Jelen találmány tárgya závárzat ofy elreteszelő berendezéssel, mely megaka­dályozza, hogy a lőszer a lövegcső elevált állásánál a lövegcső töltőüréből vissza­csúszhassék. Ilynemű ismeretes elreteszelő berende­zések szerkezete olyan, hogy mikor a lő­szert a lövedékcső töltőterébe bevezetjük, a lőszer az elreteszelő berendezést az el nem reteszelő állásba állítja, a lőszer beve­zetésének megtörténte után pedig egy rúgó az elreteszelő állásba állítja vissza. Az elreteszelő berendezés ily kiképzése föltételezi, hogy az elreteszelő berende­zést a kidobó vagy a závárzat más része a töltethüvely kidobása előtt az el nem rete­szelő állásába állítsa, hogy a töltethüvely kidobását az elreteszelő berendezés ne akadályozza. A találmány célja ezeknek az elreteszelő berendezéseknek oly kiképezése, hogy azok a závárzat más részeitől függetlenül működhessenek. A rajzon a találmány tárgya példaképen lövegékzávárzaton alkalmazva van föltün­tetve, nevezetesen az 1. ábra a lövegcső fenékrészén át vett függélyes hosszmetszet, a záróék elha­gyása mellett, a 2. ábra az elreteszelő berendezésnek és a lövegcső fenékdarabja egy részének fö­lülnézete, a 3. ábra az 1. ábrához tartozó hátulnézet, részben metszet az 1. ábra 3—3. vonala szerint, a 4. ábra az 1. ábrához hasonló metszet az elreteszelő berendezés más állásánál, az 5. ábra a 4. ábrához tartozó hátulnézet és részben metszet a 4. ábra 5—5. vonala szerint. Eme rajzokon (A) a lövegcső fenék­darabja és (Al) a töltő nyílása. A lövegcső fenékdarabja homlokfalának közelében az (Al) töltőnyílás vályúszerűen kiképezett (a2) fenékrészének (a3) mélyítése van. Az (a2) fal hengerfölületet alkot, melynek át­mérője a töltethüvely fenékperemének át­mérőjével közel megegyezik. Az (a3) mé­lyítésben a (c2, d2) forgáscsapokon egy­egy kétkarú emelő gyanánt kiképezett (C, Cl) és (D, Dl) kilincs van forgathatóan, azonban el nem tolhatóan ágyazva. Ezen kilincsek forgáscsapjai a lövegcső furat­tengelyével párhuzamosak. A kilincsek (Cl) és (Dl) belső karjai egymás fölé nyúlnak. A (D, Dl) kilincs mindkét karja és a (C, Cl) kilincs (C) karja a lövedékcső hosszirányában mérve, tetemesen keske-

Next

/
Thumbnails
Contents