75085. lajstromszámú szabadalom • Fegyvertöltény

Megjelent 1919. évi szeptember hó 17-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL, SZABADALMI LEÍRÁS 75085. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Fegyver-töltény. KURTH KÁROLY FÖPÉNZTÁRNOK MAGDEBURGBAN. A bejelentés napja 1903 január hó 23-ika. Jelen találmány tárgya töltény fegyverek és egyáltalában mindennemű lőfegyverek számára, melynek előnye, hogy egyenlő töl­tés, illetőleg lőpormennyiség mellett az eddig használt töltényekkel szemben nagyobb ha­tást bír kifejteni és a visszalökés csökken­tetik. Mellékelt rajzon egy vadászfegyver szá­mára alkalmas töltény látható. 1. ábrája a töltény hosszmetszetét, 2. ábrája a tölténybe helyezendő hengernek metszetét, illetve nézetét, 3. ábra a töltény hosszmetszetét mutatja, melynél a légtér másképen van elrendezve, 4. ábra a légtér előállítására szoigáló be­rendezést mutatja. Szerkezete a következő: (a) a tölténynek fenéklapja, (b) a lőpor, (c) a dugasz, mely az ismeretes töltényeknél a lőport lefelé szorítja, (d) a seréttöltés, (f) a fojtás. Ezen alkatrészek az ismeretes töl­tények alkatrészeivel azonosak, (g) papir­­lemezhenger egyik vége egy könnyen elégő (h) hálóval van lezárva. (i) töltényhiively az ismeretes töltényhüve­lyekkel szemben (g) henger hosszával hosz­­szabb. Egy töltény a következő sorrendben állí­tandó össze. (a) fenék, (b) lőportoltés, (h) hálóval ellá­tott (g) papirlemezhenger, (c) dugasz, (d) seréttöltés, (e) lemez és (f) fojtás. Eszerint (c) dugasz és (b) lőportöltés kö­zött egy bizonyos légmennyiség van bezárva, melynek célja, hogy a lőpor tökéletes el­égése biztosíttassák, mert kísérletek alapján bebizonyítható, hogy az ismeretes töltények elsütésénél a dugasszal nagymennyiségű lő­­bor eléget lenül kilövetik s így a lőpor hatása csökkentetik, míg jelen találmány szerint ké­szült töltényeknél az egész lőportöltés töké­letesen és gyorsan ég el. Ezen berendezés golyós töltényeknél is alkalmazható, mely esetben a dugasz mellőzendő. A fönt említett légtér elrendezése tetszés szerinti lehet, így például a lőpor fölött, a lőpor körül (3. és 4. ábra), vagy a lőpor középső részében elren­dezhető, mely esetben ezen légtér több nyí­lással ellátott és egy könnyen égő hálóval bevont papirlemezhenger behelyezése által alakul. Szabadalmi igény. Fegyvertöltény, jellemezve a töltény rob­banóanyagának fölvételére szolgáló teré­ben ágyazott betét által, mely által egy légtér képeztetik az összes lőpormennyi­ségnek gyors és tökéletes elégetése cél­jából. (1 rajzlap melléklett*!.) P«U«« »Tomim, _______ NYi

Next

/
Thumbnails
Contents