75077. lajstromszámú szabadalom • Szőllőprés

Megjelent 1919. évi szeptember hó 5-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75077. szára, x/b. OSZTÁLY. Szőllőprés. « SOÓS KÁROLY KERESKEDŐ MAROSVÁSÁRHELYEN. A bejelentés napja 1918 október hó 30-ika. Szüretelésnél az eddigi módszer szerint a szőllő zúzását és préselését külön-külön ké­szülékeken végezték, ami igen hátrányos, mert két készüléket igényel és amellett hosz­­szadalmas munkát ad. Ezen hátrányt kiküszöböli a jelen találmány tárgyát képező szőllőprés, mely lényegében a garat zúzódobjai alá állított, rostély­fenékkel bíró edényben elrendezett kézi­hajtású hengerkerékből, valamint az ezen edény mellé szerelt kézihajtású préskamrá­ból áll. A találmány tárgya a csatolt rajzon példa­képen fölvett foganatosítási alakjában van föltüntetve: metszetben és részben nézetben. Az (a) garat (b) zúzódobjai alatt a rostély­fenékkel bíró (d) edény áll és benne a (c) hengerkerék van elrendezve. Ezen kerék ol­dalából a (g) söprűk állanak ki. A (c) hengerkerék és a (b) ziizódobok az (1) lendítőkerék segélyével, kellő áttételek közbeiktatásával kézierövel hajthatók. A (d) edény széléhez az ugyancsak rostély­fenékkel bíró (f) préskamra van szerelve, melynek dugattyúja a (h) csukló körül forgó (i, j) kétkarú emelő segélyével kézierővel mozgatható. Ezen préskamrának alul és fölül egy-egy (k) tolóajtóval ellátott nyílása van, melyek közül az alsó nyílás és a rostélyszerű fenék­lemez alatt egy-egy (p, pl) levezető tölcsér­rész foglal helyet. A (p) tölcsérrész a (c) hengerkerék alá állított (e) vödörbe torkollik, melynek oldalára kibocsájtócsap van sze­relve. A berendezés működése a következő: A szőllőfürtöket az (a) garatba töltjük és azután az (1) lendítőkerék segélyével a (b) zúzódobokat és a (c) hengerkereket forgásba hozzuk. A .zúzódobok közt áthaladt szőllő a (d) edénybe jut, melynek rostélyszerű fene­kén keresztül a szőllőlé az (e) vödörbe csöpög. A megmaradt szőllőrészek a (c) henger és a fenéklemez közé jutnak, majd a henger for­gása következtében a (d) edényből kidobva, az (f) préskamrába kerülnek. A (c) henger (g) söprűi gondoskodnak arról, hogy a szőllőrészek a henger és a rostély­fenék közt meg ne torlódjanak. Ha a préskamra megtelt a szöllőrészekkel, a fölső nyílását elzárjuk s aztán a (j) kar forgatása által a dugattyút a kamra feneké­hez szorítjuk, miközben a kipréselt szőllőlé az (e) vödörbe csurog, a visszamaradt cefre pedig a (k) tolóajtó fölnyitásakor az alsó nyíláson át eltávolítható.

Next

/
Thumbnails
Contents