75048. lajstromszámú szabadalom • Készülék konzervüvegek és szelencék nyitására

i e O Megjelent 1919. évi szeptember hó 5-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75048. szám. XVm/d. OSZTÁLY. Készülék konzervüregek és szelencék nyitására. DIENER PÁL GYÓGYFŰKERESKEDŐ ÉS DIENER BRUNO LAKATOS SALZÁBAN. A bejelentés napja 1918 október 15-ike. Konzerv- vagy befőttesüvegek nyitásá­nál az üvegfödő és az üvegtartály között lévő gumi-tömítőgyűrűk mindenkor meg­sérülnek, ami a gumigyűrű újbóli fölhasz­nálását kizárja. Azonkívül a konzervsze­­lencék a használatos nyitókészülékekkel nehezen nyithatók, mimellett maga a nyi­tás többnyire tökéletlen is, mivel a sze­lence széle nem vágatik simán keresztül s így a szelencét nem lehet újból kellően be­csukni oly célból, hogy az abban még megmaradó konzervet jól eltartsuk. Ezek a lényegesen tekintetbe jövő hátrányok a találmány értelmében teljesen kiküszöböl­­tetnek, mely találmány oly készülék léte­sítését célozza, mely úgy a befőttesüvege­­ket, mint a konzervszelencéket egyaránt nyitja. Az új üveg- és szelencenyitókészülék áll két különböző hosszúságú, egymásra de­rékszögben állóan összekötött laposvasból vagy szárból, mimellett a hosszabb szár egyik vége közepén a másik rövidebb szá­ron van megerősítve. A rövidebb laposvas két végén egy-egy kicserélhető, tompa­szélű korongot visel, míg egy harmadik korong a hosszabb laposvason eltolható vezetéken átmenő csavar segélyével úgy van kicserélhetően megerősítve, hogy mindhárom korong egj^ síkban fekszik. A korongok élesszélű kerek tárcsákkal, vagy késekkel is helyettesíthetők, amelyek az­után konzervszelencék nyitására szolgál­nak. Befőttesüveg nyitásánál a gumigyűrű nem sérül meg, mivel a korongok ezen gyűrű alatt a csavar forgása következté­ben tovacsúsznak. Ha éles korongok vagy kések vannak behelyezve, úgy ezen készü­lékkel konzervszelencéket lehet könnyen és gyorsan nyitni, amennyiben a kések kellő rászorítása és a csavar forgása után valamennyi kést a szelence köré kell moz­gatni, miáltal a szelence födele egyenesen levágatik. A találmány tárgya a csatolt rajzon több kiviteli példában van föltüntetve és pe­dig az 1. ábra egy konzervüvegnyitókészülék oldalnézete, a 2. ábra ugyanennek fölülnézete, a 3. ábra konzervszelencék nyitására való készülék oldalnézete kicserélhető kések­kel, a 4. ábra a kon zervnyi tókészülék eltérő kiviteli alakjának oldalnézete rászögecselt késkorongokkal, végül az

Next

/
Thumbnails
Contents