75032. lajstromszámú szabadalom • Fagymentesített klozet önműködő öblítéssel

Megjelent 1919. évi szeptember hó 5-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 750B2. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Fagymentesitett klozet önműködő öblítéssel. RAPAPORT JÓZSEF VÍZ VEZETÉKSZERELŐ TEMESVÁRON. A bejelentés napja 1918 január hó 7-ike. A jelen találmány tárgya szerinti klo­­zetnél az öblítésre szolgáló víz csak a használat alkalmával jut az öblítőtar­tályba, használat után pedig úgy a tar­tályból, mint az öblítőcsövekből önmagá­tól lefolyik, úgy hogy a klozet teljesen védetlen helyen is fölszerelhető anélkül, hogy tél idején befagyna. A vízbeeresztő szelepek és a bűzelzárókönyökcső a föld­ben, vagy egy aknában lesz elhelyezve, vagy ha a klozet emeleten van, akkor egy hőszigetelő anyaggal bélelt szek­rényben helyeztetnek el olyképen, hogy a klozet szellőző csöve révén a csatorna­­gázok melege által befagyástól meg lesz­nek óva. A mellékelt rajzon a talámánynak egy példaképeni kiviteli alakja van szemlél­tetve. Az 1. ábra az összelrendezést mutatja füg­gélyes metszetben, a 2. ábra a vízbeeresztő és víztelenítő szelepet mutatja keresztmetszetben, a 3. ábra az öblítőtartály öblítőszelepé­nek elrendezését mutatja keresztmet­szetben. Az (A) ülőke használaton kívül a (B) rúgó hatása alatt álló kétkarú (C) emelő által fölemelve tartatik. A kétkar (C) emelő (D) villával ellátott vége egy (E) csatlórúddal van összekötve, mely fölül (F) golyós szelepet, alul p'edig(J) kar által egy (K, KI) dugattyús (JI) szelepet vezérel. A (K) dugattyú a vízvezetéket, a (KI) dugattyú pedig az (N) csatoma­­gázvezetéket (víztelenítő csövet) nyitja és zárja ellentett értelemben. A (KI) du­gattyú (T) tengelyén (P) nyomórúgó van alkalmazva. Az egész szerkezet egy (R) szekrényben vagy aknában van el­rendezve, mely rossz hővezető béléssel szigetelendő. A (JI) szelepet (L) cső köti össze a (Gr) víztartállyal. A víztar­tály (öblítőtartály) légmentesen van el­zárva, úgy hogy benne a vízvezetéki nyomás érvényesül. Az öblítőtartály töl­cséralakú fenéknyílással az (F) golyós szelep (H) fészkét alkotja, a (G) öblítő­­tartály födőlapján egy (V) szelep alkal­mazható, mely csak befelé nyílhat és a kamra teljes víztelenítését biztosítja. Az (N) csatornagázcső (víztelenítőcső) a je­­jen kiviteli példánál a (W) könyök fölött ágazik el, azonban a könyök alatt is el­ágaztatható. Használat alkalmával az (A) ülőke le­szorul a csészére és a csuklósán rászerelt kétkaríi (C) emelővel az (E) esatlórúdra, NWHDAHlii'í

Next

/
Thumbnails
Contents