74973. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék explóziós mótorok alumíniumdugattyúinak előállítására

Megjelent 1919. évi augusztus hó 30-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74973 . szám. XVI g OSZTÁLY Eljárás és készülék explóziós mótorok aluminiumdugattyuinak előállítására. RUDOLF RAUTENBACH CÉG SOLINGENBEN. A bejelentés napja 1918 julius hó 9-ike. Elsőbbsége 1917 december hó 3-ika. Jelen találmány tárgya vasformáknak és ezzel kapcsolatban egy különleges ho­mokmagnak a használata explóziós mó­torok aluminiumdugattyúinak előállítá­sára. Explóziós mótorok, főleg röpülőgépmó­­torok alumíniumdugattyúi nagy igénybe­vételnek és ennek megfelelően nagy ko­pásnak vannak alávetve. Ez okból cél­szerű, ha ezeket a dugattyúkat nem ho­mokformában, hanem kokillaöntvényben állítjuk elő, mivel az aluminiumkokilla­­öntvény, eltekintve attól, hogy a kokilla­­öntési eljárás sokkal gazdaságosabb, sok­kal szilárdabb és tömöttébe simább ol­­dalfölülettel bír és az egyes öntvénydara­bok tökéletesen egyformák. Míg azonban egyszerű testeknek kokillaöntéssel való előállítása nem okoz nagyobb nehézséget, a dugattyúknak öntése nagyobb nehézsé­gekkel jár, mert ehhez mindig igen kom­plikált magra volt szükség. Még a legjob­ban bevált aluminium-, réz-, ill. cinkötvö­zeteknek a használatánál és a kokillának különféle átalakításai dacára is az öntvény hólyagos volt, vagy pedig repedések tá­madtak benne, amellett még a fém a vas­formába vagy magba be is maródott. A jelen találmány által sikerült, hogy az említett nehézségeket mind megszün­tessük. A csatolt rajznak 1. és 2. ábráján az öntésre kész kokilláknak egyik példakénti kiviteli alakja van hosszmetszetben és íö­­lülnézetben föltüntetve. (a) a külsőforma, mely vasból való, (b) pedig a homokból való mag, (c) a beöntö­­tölcsér, (d) és (e) a fölszállótölcsérek, (í) és (g) a magnak bütykei, melyek a du­­gattyúcsapszemölcsök részére a nyíláso­kat alkotják, (h) az az üreg, amelynek megömlesztett anyaggal való kitöltése ál­tal az öntendő test keletkezik. Ha kívánatos, hogy az aluminiumönt­­vénynek különösen igénybevett helyein nagyobb ellenállású anj^agot alkalmaz­zunk, pl. csapágycsészéket acélból, akkor ezeket a homokmagra ráerősíthetjük úgy, hogy az öntésnél az alumíniumba szi­lárdan beöntetnek. így pl. az (f) és (g) bütykökre (i) csészéket húzhatunk rá. Magától értetődik, hogy a homokmag­nak különböző helyein fémdarabokat is beágyazhatunk oly célból, hogy azok hű­tőkként hassanak, vagy hogy vékony hi­dakat vagy egyéb alkatrészeket, melyek homokból formálva könnyen leválnak, na­gyobb ellenállású anyaggal pótoljunk.

Next

/
Thumbnails
Contents