74921. lajstromszámú szabadalom • Nedvesen működő söprű

Megjelent. 1919. évi augusztus hó 30-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74921. szám XVIII/a. OSZTÁLY Nedvesen működő söprű. FREUND GUSZTÁV MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 március hó 7-ike. A közönséges söprüknek az a hátrányuk, hogy söprés közben sok port vernek föl, mi­által egyrészt az illető helyiség levegőjét meg­fertőzik, másrészt a helyiségben levő tár­gyakra bútorokra sok por rakódik le. Ezen az sem segít sokat, ha a söprüt söprés köz­ben megnedvesítjük, mert a sörték a ned­vességet gyorsan elvesztik, a folytonosan megismételt nedvesítés pedig kényelmetlen és időrabló. A találmány célja ezen hátrányok kiküszö­bölése, ami azáltal lehetséges, hogy a söprű sörtetartója folyadéktartállyal van össze­kötve, amelyből a folyadék a lyukasztott sörtetartón át a sörtékhez vezethető. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja függőleges hossz­metszetben, részben nézetben van föltün­ieíve. A söprű üreges (a)' sörtetartójának lyu­kasztott fenekében a (b) sörték vannak meg­erősítve. Az (a) tartó feneke fölött a folya­dék átszivárgását szabályozó (c) lap van el­helyezve, amely lyukasztott fémlemezből, szitaszövetből, nemezből vagy más lyukacsos anyagból állhat. Az (a) tartóba illeszthető (d) nyél üreges és a folyadék kibocsátására való (e) csappal van ellátva. A (d) nyél a fölső végén tetszőleges alkalmas zárral, pél­dául a csavarmenetes (f) dugasszal vagy csap körül félrelendíthető koronggal van el­látva. A (d) nyél üregébe töltött folyadék vala­mely fertőtlenítőanyaggal is keverhető úgy, hogy a söprű a tisztításokon kivül egyúttal fertőtlenítésre is használható. A használatba­vétel előtt az (e) csapot kinyitjuk, használat után pedig bezárjuk. A találmány tárgyán eszközölt szerkezeti változtatások a találmány lényegét nem érintik. Szabadalmi igények. 1. Nedvesen működő söprű, azáltal jelle­mezve, hogy a sörtetartó folyadéktartály­lyal van összekötve, amelyből a folyadék a sörtetartó lyukasztott lapján át a sör­tékhez vezethető. 2. Az 1. igénypontban védett söprű fogana­tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a söprűtartó lemeze fölött a folyadék át­szivárgását szabályozó lyukacsos lap van elhelyezve. (1 rajzlap melléklettel.) I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents