74878. lajstromszámú szabadalom • Nagy hordképességű hídmérleg

Meg-jelent 1919. évi augusztus hó 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 74878. szám. VH/f. OSZTÁLY. Nagy hordképességű hídmérleg. MICHEL ANTAL MŰSZAKI IGAZGATÓ ÉS C. SCHEMBER & SÖHNE CÉG ATZGERSDORFBAN. A. bejelentés napja 1919 január hó 9-ike. Elsőbbsége 1913 április hó 28-ika. A jelen találmány nagy hordképességű (nagy terhekhez való) hídmérlegre vonat­kozik, melynél egy nyomórúd egy, az át­vivő emelővel kapcsolatban álló tehermen­tesítő emelőt emelőkerékmü segélyével emel és sülyesizt. A találmány abból áll, hogy az emelőke­rékműnek, mely a fogasrúd kiképezett nyo­moraidba kapaszkodik, oly nagy mozgé­konyságot adunk, hogy önműködően al­kalmazkodhassék a fogasrúdnak a teher­mentesítő emelő körívalakú mozgása foly­tán megváltozó helyzetéhez. Erre a célra az emelőkerékmü két csap és két csapágy, vagy fül segélyével kilenghetően van meg­erősítve egy állványon. A mellékelt rajzon: az 1. ábra példaképen egy emelőkerékmü­vel ellátott, vágánymegszakítás nélküli vasútikocsi-hídmérleget mutat keresztmet­szetben, míg a 2. és 3. ábra magát az emelőkerékművet ábrázolja nagyobb léptékű oldal- és elülné­zetben. A tehermentesítőberendezés a (d) teher­mentesítő emelőből áll, melyhez a (c) át­vivő emelő van kapcsolva. A (d) tehermen­tesítő emelő a rajzolt foganatosítási példánál két részből áll, de alkalmas módon egyetlen­egy részből is lehet készítve. Egyik végén ez a (d) emelő egy (1) nyomórúddal van kapcsolva és (j) ellensúlyokkal annyira ki van egyensúlyozva (kitarirozva), hogy a mérleg önműködően, vagy csak kis után­segítéssel tér vissza nyugalmi helyze­tébe, ha az (1) nyomórúd sehol sínes fogva tartva. Utóbbi emellett a (d) tehermenle­sítő emelő hozzátartozó végével fölfelé mozog, míg ennek az emelőnek másik vége a (c) átvivő emelővel, az ezen utóbbi eme­lőre (e)-nél ráakasztott háromszögű eme­lőkkel és az (m) mérleghíddal együtt nyu­galmi helyzetébe sülyed. Hogy a mérleget nagyobb terhelésnél megemelni és leereszteni lehessen, az (1) nyomórúdon fogak vannak kiképezve és egy emelőkerékmü van elrendezve. Minthogy az (1) nyomórúd, alsó táma­dási pontjával, abban a körívben kényte­len mozogni, melyet a (d) tehermentesítő emelő, föl- és lemozgása közben leír, ezért kell, hogy az (r) emelőkerékmü is követ­hesse ezt a körívmozgást. Erre a célra az (r) emelőkerékmü, a találmány értelmében, mozgathatóan (for­gathatóan) két (s) csappal van beerősítve

Next

/
Thumbnails
Contents