74765. lajstromszámú szabadalom • Futósúly mérleg

Megjelent 1919. évi augusztus lió 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74765. szám. VH/f. OSZTÁLY. Futósúlyú mérleg. DR PHIL. CLAESSEN KONRÁD VEGYÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 december hó 18-ika. A találmány tárgya futósúlyú mérleg, amely különösen egymás között egyenlő mennyiségű szemes és poralakú árú lemé­résére szolgál és amelynél, mint ismeretes, egy csavarorsó forgatása útján a mérleg karján egy futósúly mozog. A találmány egy foganatosítási alakja példaképen a mellékelt rajzon van föltűn­tetve. Az 1. ábra a mérleg elölnézete, a 2. ábra fölülnézet és részben metszet, míg a 3. ábra részletrajz. Az (1) tokban a (2. és 3.) oszlopokon van ágyazva a (4) mérlegtengely az (5) teherkarral, a (6) mutatóval és a (7) csap­ágykar gyanánt kiképezett súlykarral. Ezen (7) csapágykaron- van forgathatóan elhelyezve a (8) csavarorsó, amellyel a (10) fogaskerék és a (11) forgatógomb szilár­dan össze van kötve. A (4) mérlegten­gelyre föl van tolva továbbá a (12a) fogas­koszorúval ellátott (12) skálalap, míg annak szabad végére a (13) mutató van fölerősítve. A csavarorsó által vezetett futósúlynak itt négyszögletes (9) csúszó­hüvely alakja van. A (2)_ oszlop keményí­tett (2a) hegyével belenyúlik a (4) tengely­nek csapágyserpenyő gyanánt szereplő (4a) furatába, míg a (3) oszlop (3a) bevá­gásába ezen tengely (4b) éle van ágyazva. Avégből, hogy a mérlegkar leemelését az oszlopok csapágyairól megakadályozzuk, az előbbiek (14) és (15) biztosítófülecsek­kel vannak ellátva. Az (5) teherkar hordja a (17) mérlegserpenyőt, amelynek kifo­lyási nyílása a (18) zárókúppal el van zárva, amely utóbbi (19) emelőpeckeivel a (20) kibocsátó tölcsérbe nyúlik. Az (5) teherkar föl van szerelve a (16) tarirozó hüvellyel. Az (1) tokhoz van kapcsolva a (21) készlettartány, amely egy. záródarab, kallantyú vagy más -efféle útján a (22) adagolótölcsérrel összeköttetésbe hozható. Ha a (11) forgatógomb forgatásánál a skálalapot a (10) kerék segélyével a (6) mutató mögött forgatjuk, akkor a (9) fu­tósúly a skálalapon csúszva a (8) csa­varorsó folytán egyidejűleg többé vagy kevésbé eltávolodik a tengelytől. Ennek folytán a mérleg „a súlyoldalon meg lesz tehelve és egyidejűleg a (12) skálalap a (10—12a) kerékkapcsolódás folytán aránylag nagy osztályzattal és igen átte­kinthetően elfordul a (6) mutató mögött. Ha ezután a (21) készlet-tartálytól a (22) adagolótölcséren át a megmérendő árúból annyi jut be a (17) mérlegcsészébe, hogy a (13) mutató egyensúlyt mutat, akkor a

Next

/
Thumbnails
Contents